Hvaba?? Er Jesus genopstået ved egen kraft? Hvaba??

Jesus farer til himmels med så stor kraft, at hans fødder sætter aftryk i klippen. Selv sårmærkerne i fødderne kan ses.
Kristi himmelfart - Bregningen Kirke

For kristne mennesker, er det utroligt vigtigt, at Jesus har vist sin guddommelighed ved at genopstå og bagefter flyve til himmels. Paulus skærer ud i pap, lige præcis hvor grundlæggende dette er for den kristne tro:

1 Korinth. 15,12 Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde?
1 Korinth. 15,13 Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået;
1 Korinth. 15,14 men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom.
1 Korinth. 15,15 Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår.
1 Korinth. 15,16 For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået;
1 Korinth. 15,17 men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder,

Så klart kan det siges: Hvis Jesus ikke selv er opstået, så er der heller ikke andre, der kommer til at opstå. Hvis Jesus ikke engang kan genoplive sig selv, så kan han da slet gøre noget for os andre, og som Paulus konkluderer i vers 17, »så er I stadig i jeres synder«.

Men her er en selvmodsigelse: I vers 15 står der pludselig, at »Gud […] har oprejst Kristus« og at »han« [dvs. Gud] altså ikke har oprejst«. I stedet for »opstået« står der »oprejst«.

Hvorfor modsiger Paulus sig selv?

Faktisk er dette en selvmodsigelse, der skyldes fusk i oversættelsen. I den forrige — korrekte oversættelse — skriver Paulus konsekvent, at Jesus er blevet oprejst. Her er der ingen selvmodsigelse:

1 Korinth. 15,12 Men når der prædikes, at Kristus er oprejst fra de døde, hvorledes sige da nogle iblandt eder, at der ikke er dødes Opstandelse?
1 Korinth. 15,13 Dersom der ikke er dødes Opstandelse, da er ikke heller Kristus oprejst.
1 Korinth. 15,14 Men er Kristus ikke oprejst, da er vor Prædiken jo tom, og eders Tro også tom.
1 Korinth. 15,15 Men vi blive da også fundne som falske Vidner om Gud, fordi vi have vidnet imod Gud, at han oprejste Kristus, hvem han ikke har oprejst, såfremt døde virkelig ikke oprejses.
1 Korinth. 15,16 Thi dersom døde ikke oprejses, da er Kristus ikke heller oprejst.
1 Korinth. 15,17 Men dersom Kristus ikke er oprejst, da er eders Tro forgæves; så ere I endnu i eders Synder;
(Dansk Bibeloversættelse fra 1907)

Bibelselskabet har fusket med teksten, så den kan opfylde Den Apostolske Trosbekendelse: »Vi tror på Jesus Kristus, […] pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels«.

Nedfaret, opstanden og opfaret. Jesus skal være den aktive part, der opstår ved sin egen kraft. Hvis det er Gud, der har oprejst Jesus, så var der ingen grund til at tilbede Jesus. Vi tilbeder heller ikke Lazarus, bare fordi han blev genoplivet.

På grund af dette falskneri er der både modsigelse mellem vers 15 og vers 12-14 + 16-17, og modsigelse mellem oversættelserne fra 1992 og 1907.

Læs meget mere om dette fusk: Trosbekendelser og Falske Vidner.

Yderligere Oplysninger


Mærker: 1 Korintherne, Paulus, Forfalskninger