Hvaba?? Er Jesus den samme som Gud? Hvaba??

Det treenige misfoster
Treenigt misfoster

De fleste kristne retninger har treenigheden som et grundlæggende dogme: Faderen, Sønnen og Helligånden er samme guddom.

Desværre siger Biblen intet om treenigheden. Folk, der vil forsvare treenighedsdogmet er nødt til at holde sig til et enkelt evangelium, Johannesevangeliet, hvor Jesus ikke bare er en stor profet, men selve Guds ord:

Johannes 10,30 Jeg og Faderen er ét."

Men selv i dette evangelium er der utallige steder, hvor Gud og Jesus alligevel ikke er ét. F.eks er Gud større end Jesus:

Johannes 14,28 I har hørt, at jeg har sagt til jer: Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg.

Jesus har ikke samme vilje som Gud, og Jesus kan ingenting uden Gud:

Johannes 4,34 Jesus sagde til dem: "Min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk.

Johannes 5,30 Jeg kan intet gøre af mig selv; som jeg hører, dømmer jeg, og min dom er retfærdig, for jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig.

Jesus siger mindst tretten gange i Johannesevangeliet, at han er sendt af Gud. Her er et enkelt eksempel:

Johannes 6,44 Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag.

Hvis vi kigger i de andre evangelier, bliver det endnu værre: Hvordan kan Gud forlade Jesus, hvis de virkelig var ét?

Markus 15,34 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: "Eloí, Eloí! lamá sabaktáni?" - det betyder: "Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?"

Ifølge Jesus' bedste ven, Sankt Peter, var Jesus en mand, der var udpeget af Gud, og alle de mægtige gerninger og undere og tegn, der er beskrevet i evangelierne, det var nogle, som Gud gjorde gennem Jesus:

Apost. G. 2,22 Israelitter, hør disse ord: Jesus fra Nazaret - en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og undere og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt iblandt jer, sådan som I selv ved -

Kristne bortforklaringer
Standard-bortforklaringen er, at mens Jesus er her på jorden, er han i en bestemt tilstand, hvor han alligevel ikke er helt almægtig og alvidende.

Det morsomme er, at man netop har opfundet treenigheden for at bortforklare en masse andre modsigelser. Og når man derefter skaber dette trehovedede misfoster (billedet til højre), har man samtidig skabt en masse nye selvmodsigelser, som skal bortforklares med, at Jesus alligevel ikke er helt treenig her på jorden.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, Johannes