Hvaba?? Har Jesus erklæret al slags mad for ren? Hvaba??

Grise er urene dyr - også Antoniusgrise
St. Antonius

Mosebøgerne har en lange række forbud mod afskyelige planter og dyr såsom grise(!), harer, kameler, slanger, rejer, græshopper og afskyelige fugle.

Danske kristne blæser rask væk på disse regler, og spiser gladeligt flæskesteg. Det gør de — blandt andet — fordi Jesus har erklæret al slags mad for ren:

Markus 7,15 Der er intet, som kommer ind i et menneske udefra, der kan gøre det urent, men det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent.
[.. .. ..] [. . .]
Markus 7,18 Og han sagde til dem: "Så er da også I uforstandige? Fatter I ikke, at alt det, som kommer ind i et menneske udefra, ikke kan gøre det urent?
Markus 7,19 For det kommer ikke ind i hjertet, men ned i maven, og det kommer ud igen." Dermed erklærede han al slags mad for ren.

Men er det rigtigt, at Jesus har erklæret al slags mad for ren? Mange år senere så Peter en dug med »jordens firbenede dyr og krybdyr og af himlens fugle« blive sænket ned fra himlen, og Gud beordrede Peter til at spise disse dyr: »Rejs dig, Peter, slagt og spis!«

Apostl. G. 10,10 Da blev han sulten og ville have noget at spise. Mens man tilberedte det, faldt han i henrykkelse,
Apostl. G. 10,11 og han så himlen åben og noget komme ned, som lignede en stor dug, der ved de fire hjørner blev sænket ned på jorden.
Apostl. G. 10,12 I den var der alle slags af jordens firbenede dyr og krybdyr og af himlens fugle.
Apostl. G. 10,13 Og en røst lød til ham: "Rejs dig, Peter, slagt og spis!"
Apostl. G. 10,14 Men Peter svarede: "Ikke tale om, Herre, for jeg har aldrig spist noget som helst vanhelligt og urent."
Apostl. G. 10,15 Så lød røsten igen til ham, for anden gang: "Hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde vanhelligt."
Apostl. G. 10,16 Dette skete tre gange, og straks efter blev det hele taget op til himlen.

Peters reaktion på den himmelske dug med alle dyrene var at sværge på, at han aldrig havde »spist noget som helst vanhelligt og urent«.

Hans angst for flæskesteg var så stor, at han åbent nægtede at adlyde Guds ordre: »Ikke tale om, Herre«. Gud forsikrede ham om, at det var i orden: »Hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde vanhelligt« (10,15), men selvom hele forestillingen blev gentaget tre gange, turde Peter stadig ikke adlyde Gud: »Dette skete tre gange« (10,16).

Bagefter fandt han — som en god kristen — ud af, at Guds ord skulle bortforklares og omfortolkes. Han besluttede, at ordene og den himmelske dug slet ikke handlede om Kosher mad, men om frelse af ikke-jøder. På den måde slap han for at gå ombord i flæskestegen.

Peter har tydeligvis aldrig hørt, at Jesus skulle have "erklæret al slags mad for ren".

Kristen bortforklaring #1

Som kristen vil man konkludere sammen med Peter, at historien ikke handler om mad, men at synet handlede om frelse af ikke-jøder. Åbenbart er det finere at være racist end at være kræsen.

Men en sådan fortolkning ændrer ikke ved Peters ord. Han regner stadig flæskestegen for "vanhellig" og "uren"; han erklærer, at han »har aldrig spist noget som helst vanhelligt og urent«; og han vil hellere trodse Guds udtrykkelige ordre tre gange i træk end spise den vanhellige og urene flæskesteg.

Kristen bortforklaring #2

Hvis man kun læser Lukas's bøger, dvs. Lukasevangeliet og Apostelenes Gerninger, er der ingen selvmodsigelse.

Hele det afsnit, som Bibelselskabet giver overskriften: »Spørgsmålet om rent og urent«, er med i Markus- og Matthæusevangeliet, men ikke i Lukasevangeliet.

Lukas vælger åbenbart at parkere problemerne med de jødiske renhedslove til, efter at Jesus har forladt historien. Det gælder ikke kun de jødiske spiseregler, men også den racistiske holdning til ikke-jøder, som er det egentlige emne for historien om Peters oplevelse.

Kristen bortforklaring #3

Med hensyn til at Markus 7,19 rent ud siger, at Jesus "erklærede al slags mad for ren", var de europæiske Bibler i mange hundrede år forfalskede, så der istedet stod, at maden bliver renset af at passere gennem tarmene og ud gennem anus.

Men uanset om Jesus erklærede maden for ren, eller om maden rensede sig selv på vejen gennem tarmene, forklarer det ikke, hvorfor Peter stadig kalder maden (og ikke-jøderne) for "urene".

Se: Dermed erklærede han al slags mad for ren.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Markus, Apostlenes Gerninger, GT kontra NT