Hvaba?? Må man spise rejer og skaldyr? Hvaba??

Peters "syn" med dugen fra himlen.
Bemærk fraværet af rejer.
Peter

I 3. og 5. Mosebog har Gud en række forbud mod indtagelse af havets frugter:

3 Mosebog 11,9 Af alt det, som lever i vandet, må I spise følgende: Alt i have og floder, der har finner og skæl, må I spise.
3 Mosebog 11,10 Af alt, som vrimler i vandet, af alle levende væsener i vandet, skal I regne alt i have og floder, der ikke har finner og skæl, for afskyelige.
3 Mosebog 11,11 De skal være afskyelige for jer, I må ikke spise deres kød, og I skal betragte deres ådsler som afskyelige.
3 Mosebog 11,12 Alt i vandet, der ikke har finner og skæl, skal I regne for afskyeligt.

Finner og skæl skal de have. Ellers er de afskyelige.puha! Dermed udelukkes ål, stør, havkat, havtaske, haj, pighvar, stenbider, rejer, hummer, krabber, østers, muslinger, blæksprutte mfl.(1)

Hvorfor Gud har skabt alle disse "afskyelige" dyr, melder historien ikke noget om. Mosebøgerne har en lange række med forbud mod afskyelige planter og dyr såsom grise(!), harer, kameler, slanger og afskyelige fugle.

Hvordan kan kristne så spise flæskesteg? Det kan de — blandt andet — på grund af en historie i Apostlenes Gerninger: Peter var sulten og "faldt i henrykkelse", hvorefter han så en dug dale ned fra himlen med alle mulige dyr på (billedet til højre).

Apostl. G. 10,10 Da blev han sulten og ville have noget at spise. Mens man tilberedte det, faldt han i henrykkelse,
Apostl. G. 10,11 og han så himlen åben og noget komme ned, som lignede en stor dug, der ved de fire hjørner blev sænket ned på jorden.
Apostl. G. 10,12 I den var der alle slags af jordens firbenede dyr og krybdyr og af himlens fugle.
Apostl. G. 10,13 Og en røst lød til ham: "Rejs dig, Peter, slagt og spis!"
Apostl. G. 10,14 Men Peter svarede: "Ikke tale om, Herre, for jeg har aldrig spist noget som helst vanhelligt og urent."
Apostl. G. 10,15 Så lød røsten igen til ham, for anden gang: "Hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde vanhelligt."
Apostl. G. 10,16 Dette skete tre gange, og straks efter blev det hele taget op til himlen.

Den himmelske dug indeholdt »jordens firbenede dyr og krybdyr og af himlens fugle«, dem har Gud dermed »erklæret for rent«, og derfor må de kristne spise bacon og røde pølser.

Men dugen indeholdt åbenbart ingen af havets frugter, så dem har Gud glemt at "erklære for rent".

Må en kristen spise rejer?

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

For ikke at blive beskyldt for at "overfortolke" eller "have misforstået" har jeg klippe-klistret denne liste over afskyelige havdyr fra Dansk-Israelsk Forening's side om kosher.

Listen burde også have inkluderet søkøer, havskildpadder, alligatorer, krokodiller, hvaler, delfiner og sæler.


Mærker: 3 Mosebog, Apostlenes Gerninger, GT kontra NT