Hvaba?? Hvor mange blinde tiggere mødte Jesus ved Jeriko? Hvaba??

I Markusevangeliet kurerer Jesus de blinde med spyt og mudder.
Jesus og Peter

På vej til Jeriko møder Jesus en blind tigger:

Lukas 18,35 Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede.

Markus mener derimod, at Jesus først mødte den blinde tigger, de han senere forlod Jeriko igen:

Markus 10,46 Så kom de til Jeriko. Og da Jesus sammen med sine disciple og en større skare gik ud af Jeriko, sad Timæus' søn, Bartimæus, en blind tigger, ved vejen.

Matthæus har en tredje version, hvor der var to blinde tiggere udenfor Jeriko:

Matthæus 20,29 Da de gik ud af Jeriko, fulgte en stor folkeskare ham.
Matthæus 20,30 Og se, to blinde, der sad ved vejen, hørte, at Jesus kom forbi, og de råbte: "Forbarm dig over os, Herre, Davids søn!"

Kristen bortforklaring #1

De forskellige versioner modsiger ikke hinanden; de supplerer hinanden. Matthæus (lyder forklaringen) fokuserer på det korrekte antal, mens Lukas fokuserer på den, som Jesus henvendte sig til.(1)

Altså lidt som dengang Jesus red på to eller tre æsler, opvækkede Jairus' datter fra de døde to gange, rensede templet to gange og holdt to bjergprædikener.

Denne forklaring passer bare ikke med teksten: Der er ingen steder i Matthæusevangeliet nogen antydning af, at Jesus kun henvender sig til den ene af de to tiggere. Desuden forklarer det heller ikke modsigelsen i, om Jesus mødte tiggeren på vej ind i eller ud af Jeriko.

Lukas slutter med at fortælle, at én tigger blev helbredt og fulgte med Jesus, »Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud« (Lukas 18,43), mens Matthæus gør det klart, at der var to, der fulgte med Jesus »Straks kunne de se, og de fulgte ham« (Matthæus 20,34).

Kristen bortforklaring #2

Der var både to tiggere og to Jeriko'er, og Jesus mødte tiggerne på vejen mellem de to Jeriko'er.(1)

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Nej, disse bortforklaringer er ikke noget, jeg selv finder på. Jeg citerer rimeligt nøje fra denne danske side: http://www.jw.org/da/bibelens-l%C3%A6re/sp%C3%B8rgsm%C3%A5l/er-der-selvmodsigelser-i-bibelen/

Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, De synoptiske evangelier