Hvaba?? De døde fædre Hvaba??

Peter sidder ved Jesus' højre hånd (dvs. til venstre i billedet). Som billedet viser, bliver Peter altid regnet som en af de ældste blandt apostlene.
Den sidste nadver af Jacopo Bassano

Forfatteren af Peters Andet Brev skal forestille at være apostlen Peter.

"Peter" skriver til en menighed, der ikke kan forstå, at folk stadig dør, selvom Jesus havde lovet, at han lige straks ville vende tilbage fra Himlen.

2 Peter 3,3 idet I først og fremmest mærke eder dette, at i de sidste Dage skal der komme Spottere med Spot, som vandre efter deres egne Begæringer
2 Peter 3,4 og sige: "Hvad bliver der af Forjættelsen om hans Tilkommelse? Fra den Dag, Fædrene sov hen, forblive jo alle Ting, som de vare, lige fra Skabningens Begyndelse."
(Den forrige danske oversættelse)

Tiden er gået, kan man forstå, og alle fædrene er hensovede. Jamen hov, skulle forfatteren ikke forestille at være Peter? Var Peter ikke en af fædrene? Den mest fremtrædende (og ældste) af apostlene? Den første kristne pave af Rom? Var Peter ikke faderen over alle kristne fædre?

Kristen bortforklaring #1

Det påstås, at "fædre" skal læses som "patriarkerne". Argumentet for dette er, at det er usædvanligt i Det Nye Testamente at kalde apostlene for "fædre".

Men dette reducerer teksten til noget nonsens: "Siden starten er alting blevet ved at være, som det var siden starten". Det turde være indlysende, at menigheden taler om noget, der er sket i deres egen tid.

I virkeligheden er argumentet med, at "fædre" normalt ikke betegner apostlene i Det Nye Testamente, endnu et argument for at Andet Petersbrev er skrevet meget senere.

Kristen bortforklaring #2

Bibelselskabet vælger den prøvede løsning: At forfalske teksten. De tilføjer ordet "vore", selvom det ikke står i en græske tekst:

2 Peter 3,4 og som hånligt siger: "Hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vore fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse."
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Herved får læseren indtrykket af, at menigheden ikke er bekymrede for apostlene eller de tidlige kristne (eller patriarkerne, som den forrige bortforklaring påstod), men deres egne kødelige fædre. Disse fædre kan jo sagtens have været gamle og svagelige, dengang Peter stadig var i sin bedste alder.

Desværre hjælper fusket ikke ret meget. Peter bliver altid af kirken anset som den ældste af apostlene. Hvis endelig der skulle skrives et falsk epistel om, hvordan »Fædrene sov hen«, havde det nok været smartere at lade en af de yngre disciple (f.eks. Johannes) lægge navn til brevet.


Mærker: 2 Peter, Forfalskninger