Hvaba?? Den højeste gud Hvaba??

Jakobs efterkommere er Jahves nummer 1.
Nummer 1

Jøder og kristne kan godt lide at tro, at der kun findes en eneste gud, der har skabt hele verden:

1 Mosebog 1,3 Gud(1) sagde: "Der skal være lys!" Og der blev lys.

Men Bibelen er fyldt med andre guder:

5 Mosebog 32,8 Da den Højeste gav Folkene Eje, satte Skel mellem Menneskenes Børn, bestemte han Folkenes Grænser efter Tallet på Guds Sønner,
5 Mosebog 32,9 men HERRENs Del blev Jakob, Israel hans tilmålte Lod.
(Den forrige danske oversættelse)

Her ser vi ligefrem et helt hierarki af Guder. Dels Eljon (oversat til "den Højeste"), dels sønner af El (oversat til "Guds Sønner") og dels Jahve (oversat til "HERREN").

Jahve er altså en lokal stammegud, der af overguden har fået tildelt Israel, mens Ba'al, Molok og alle de andre tager sig af nabostammerne. Teksten kan let læses, som om Jahve er en af El's sønner, selvom det ikke fremgår helt klart, om El og Eljon er den samme guddom.

Kristne bortforklaringer
Der er næppe nogle vers i Bibelen, der er mere udsat for omdigtninger og "alternative oversættelser".
  1. For det første oversættes "Eljon" til "den Højeste", så man skal tro, det er en af Jahve's utallige æresbetegnelser.

  2. For det andet oversættes "El" til "Gud", så vi stadig tror, det er endnu et navn for Jahve.

  3. For det tredje oversættes "Els sønner" til "gudssønner", guder (NRSV). "Guds engle" (Septuaginta) eller sågar "Israels børn" (Dansk 1919, King James). Kort sagt: alt fra Israels børn til Guds engle.

  4. For det fjerde oversættes Jahve til "HERREN" med stort eller ligefrem til "Herren", så man tror, det er endnu en æresbetegnelse for Jahve.

5 Mosebog 32,8: When the Most High divided the nations, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the nations according to the number of the angels of God.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)
5 Mosebog 32,8: When the most High divided to the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the people according to the number of the children of Israel.
(King James Bibel fra 1611)
5 Mosebog 32,8: Der den Højeste uddelte Arv iblandt Folkene, der han adskilte Menneskenes Børn, da satte han Folkenes Landemærker efter Israels Børns Tal.
(Dansk oversættelse fra 1919)
5 Mosebog 32,8: When the Most High apportioned the nations, when he divided humankind, he fixed the boundaries of the peoples according to the number of the gods;
(New Revised Standard Version)

Citatet foroven fra Den forrige danske oversættelse er altså langt fra perfekt, men det perfekte er svært at finde..

Således ser teksten f.eks. ud i oversættelsen fra 1992:

5 Mosebog 32,8 Da den Højeste fordelte folkene, da han skilte menneskene fra hinanden, fastsatte han folkenes områder efter tallet på gudssønnerne.
5 Mosebog 32,9 Herrens del blev hans folk, Jakob blev hans arvelod.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Alle disse mange krumspring kan dog ikke skjule meningen: En Gud, der er "den Højeste", har fordelt "folkenes områder" mellem de andre småguder, og Jahve har fået Israel som sit ansvarsområde.

Se evt. mere om oversættelsen på dette eksterne link: Bibelforfalskning!| FAKLEN 03.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Faktisk er dette vers et lidt dårligt eksempel, eftersom det ord, Bibelselskabet oversætter til "Gud", i virkeligheden betyder "Guderne".

Der er altså mange guder mange steder i Bibelen.


Mærker: 1 Mosebog, 5 Mosebog, Septuaginta