Hvaba?? Er hviledagen lørdag eller søndag? Hvaba??

Kristen tegneserie: Gud har skabt sabbatsdagen den syvende dag.
Hvem har så fundet på søndag (Solens dag)?
Sabbat

Det er meget let at svare på: Sabbatsdagen er ugens syvende dag. Det er faktisk en del af De Ti Bud:

2 Mosebog 20,8 Husk sabbatsdagen og hold den hellig.
2 Mosebog 20,9 I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal;
2 Mosebog 20,10 men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer.
2 Mosebog 20,11 For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.

Enklere kan det ikke være: Sabbatten holdes på ugens syvende dag, fordi Gud selv hvilede på den syvende dag, da han var udmattet.

Men som bekendt holder de kristne ikke sabbat/hviledag på den syvende dag ligesom jøderne. De kristne hviler i stedet på ugens første dag, »Da sabbatten var forbi«, for at højtideligholde, at Jesus genopstod søndag morgen:

Markus 16,1 Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham.
Markus 16,2 Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op.

Der står ingen steder i Bibelen noget om, at Gud har fortrudt sine ordrer om at holde sabbat den syvende dag, og at den skal flyttes frem til ugens første dag.

Det vil sige, at de kristne hver eneste uge — med fuldt overlæg — bryder et af De Ti Bud.

I øvrigt er sabbatten ikke om lørdagen; det ville være for nemt. Sabbatten er fra fredag aften ved solnedgang til lørdag ved solnedgang. Læs evt. mere om sabbatten.

Kristne bortforklaringer

Ifølge Martin Luther er kristne ikke længere bundet af "tider og steder":

Derfor angår dette bud efter sin ydre, bogstavelige mening ikke os kristne. Det angår rent ydre ting som andre bestemmelser i Det Gamle Testamente, der er bundet til særlige forhold, personer, tider og steder. Alt dette er nu gjort frit ved Kristus.
( Luthers store Katekismus)

Lutheranere vælger istedet søndagen, der "fra gammel tid har været brugt":

Men disse ting er som sagt ikke bundet til bestemte tider som hos jøderne, så det netop skal ske på den eller den dag. Ingen dag er i sig selv bedre end nogen anden. Egentlig burde det foregå hver dag, men da almindelige mennesker er forhindret, må man i det mindste vælge én dag i ugen til det. Og da nu søndagen fra gammel tid har været brugt, skal man lade det blive ved det, for at det kan foregå i enighed og orden, og der ikke ved unødige forandringer skabes forstyrrelser.
( Luthers store Katekismus)

Men det forklarer jo ingenting. Det er faktisk en ren tilståelsessag. Enten gælder De Ti Bud, eller også gælder de ikke.

Og med hensyn til at vælge at erstatte Guds Sabbat med en anden dag, der "fra gammel tid har været brugt", vil jeg citere, hvad Jesus sagde til farisæerne om De Ti Bud: »Hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleverings skyld? […] I har sat Guds ord ud af kraft af hensyn til jeres overlevering« (Matthæus 15,3-6).

Matthæus 15,3: Men han svarede dem: "Hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleverings skyld?
Matthæus 15,4: For Gud har sagt: 'Ær din far og din mor!' og: 'Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden.'
Matthæus 15,5: Men I siger: Hvis nogen siger til sin far eller sin mor: Det, du skulle have haft som hjælp af mig, skal være tempelgave!
Matthæus 15,6: så behøver han ikke at ære sin far. I har sat Guds ord ud af kraft af hensyn til jeres overlevering.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, Markus, De Ti Bud, GT kontra NT