Hvaba?? Er Jesus ikke noget godt forbillede? Hvaba??

Har Jakob aldrig hørt om Jesus?
Ateister, de rigtige ghost busters

Jakob opfordrer menigheden til »at lide ondt og bære det tålmodigt«,

Jakob 5,10 Brødre, tag profeterne, der talte i Herrens navn, som jeres forbillede, når det gælder at lide ondt og bære det tålmodigt.
Jakob 5,11 Vi priser jo dem salige, der holdt ud; I har hørt om Jobs udholdenhed og har set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst, for Herren er barmhjertig og rig på nåde.

Som eksempel på forbilleder, der har lidt ondt og været tålmodige og vist udholdenhed, nævner Jakob nogle uspecificerede profeter og Job.

Hvorfor nævner Jakob ikke Jesus?

Havde det ikke været langt mere oplagt at bruge Jesus som et forbillede: Herrens lidende tjener, der tavst lyttede til anklagerne, »som et lam, der er stumt, mens det klippes« (Apostl. G. 8,32), der tilgav sine bødler »Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør« (Lukas 23,34), og som sluttede lidelserne med at sige »Det er fuldbragt« (Johannes 19,30).

Apostlenes Gerninger 8,32: Det afsnit i Skriften, han læste, var dette: Som et får, der føres til slagtning, som et lam, der er stumt, mens det klippes, således åbnede han ikke sin mund.
Lukas 23,34: Men Jesus sagde: "Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør." Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem.
Johannes 19,30: Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: "Det er fuldbragt." Og han bøjede hovedet og opgav ånden.

Det ser ud til, at Jakob — Jesus' egen bror — er hårrejsende uvidende om den Jesus, der er beskrevet i evangelierne.

Kristne bortforklaringer

Man kan pege på starten af afsnittet: »Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. […] for Herrens komme er nær« (Jakob 5,6-7). Menigheden skal vente tålmodigt på "Herrens komme" dvs. på Jesus — og Jesus er naturligvis ikke et godt eksempel på én, der har ventet på Jesus.

Men Jesus ville stadig have været glimrende som et eksempel på en tålmodig sjæl. Hvis Jesus har lidt så meget for vores skyld, så burde vi da netop være ekstra tålmodige, når vi venter på ham.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Lukas, Johannes, Apostlenes Gerninger, Jakobs Brev