Hvaba?? Skal man straffes for fædrenes forbrydelser? Hvaba??

Skal vi straffes, fordi vores forfædre har hugget et æble?
Ammans dødstræ

Selvfølgelig skal man ikke straffe børn for deres forældres forbrydelser. Den slags hører ikke hjemme i et retssamfund:

5 Mosebog 24,16 Fædre må ikke lide døden for deres sønners synd, og sønner må ikke lide døden for deres fædres synd. Kun for sin egen synd skal man lide døden.

Så enkelt kan det siges (se evt. 2. Kongebog 14,6, 2. Krønikebog 25,4, og Ezekiel 18,2-20).

2. Kongebog 14,6: Men mordernes børn dræbte han ikke, for der står i Moses' lovbog, at Herren befaler: »Fædre må ikke lide døden for deres sønners synd, og sønner må ikke lide døden for deres fædres synd. Kun for sin egen synd skal man lide døden.«
2. Krønikebog 25,4: Men deres børn dræbte han ikke, for der står i loven, i Moses' bog, at Herren befaler: »Fædre skal ikke dø for deres sønners synd, og sønner skal ikke dø for deres fædres synd. Kun for sin egen synd skal man dø.«
Ezekiel 18,2: Hvad er det for et ordsprog, I bruger om Israels land: Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder.
Ezekiel 18,3: Så sandt jeg lever, siger Gud Herren: I skal ikke mere bruge dette ordsprog i Israel.

[. . .]

Ezekiel 18,20: Men det menneske, der synder, skal dø. En søn skal ikke bære straffen for sin fars synd, og en far skal ikke bære straffen for sin søns synd. Den retfærdiges retfærdighed skal virke tilbage på ham selv, og den uretfærdiges uretfærdighed skal virke tilbage på ham selv.

Problemet er bare, at der utallige steder står det modsatte. Selv i De Ti Bud:

2 Mosebog 20,4 Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden.
2 Mosebog 20,5 Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig;
2 Mosebog 20,6 men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

Selv i tiende generation har blandingsracer og moabitter ikke adgang til Guds menighed. Det vil sige, at selv mindre end 1 promille "urent" blod i kroppen er uacceptabelt for Gud:

5 Mosebog 23,3 Ingen, der er født i blandet ægteskab, har adgang til Herrens forsamling. Selv hans efterkommere i tiende slægtled får ikke adgang til Herrens forsamling.
5 Mosebog 23,4 Ingen ammonit eller moabit har adgang til Herrens forsamling. Selv deres efterkommere i tiende slægtled får aldrig adgang til Herrens forsamling.

For at tage et tredje eksempel blev Gud stiktosset, fordi Kong Saul skånede en enkelt amalekit, mens han dræbte mænd, kvinder. børn og dyr! Deres forbrydelse var en "synd" begået for 400 år siden: »det, de gjorde mod israelitterne, da de spærrede vejen, dengang israelitterne drog op fra Egypten«.

1 Samuel 15,2 Dette siger Hærskarers Herre: Jeg vil straffe amalekitterne for det, de gjorde mod israelitterne, da de spærrede vejen, dengang israelitterne drog op fra Egypten.
1 Samuel 15,3 Ryk nu ud og slå amalekitterne og læg band på alt, hvad der tilhører dem. Skån ikke nogen, men dræb både mænd og kvinder, børn og spæde, okser og får, kameler og æsler."

Hvis man tror, Gud er blevet mere tilgivende i Det Nye Testamente, må man tro om igen. Hele grundstenen i kristendommen er Arvesynden: Grunden til, at alle mennesker skal dø, er, at vores stamfædre, Adam og Eva, engang spiste af den forbudne frugt.

Romerne 5,12 Derfor: Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede.
[.. .. ..] [. . .]
Romerne 5,14 men døden herskede fra Adam til Moses også over dem, der ikke havde syndet ved en lignende overtrædelse som Adam. Han er et billede på ham, der skulle komme;

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, 5 Mosebog, 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Ezekiel, Romerne, De Ti Bud, GT kontra NT, Paulus, Arvesynden