Hvaba?? Skal man glæde sig over andres ulykke? Hvaba??

Åbenbaringen 14,10: han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet
Underholdning

Selvfølgelig skal man ikke glæde sig over andres dårlige skæbne. En sådan dårlig opførsel mishager Gud:

Ordsprog 24,17 Glæd dig ikke over din fjendes fald, dit hjerte skal ikke juble, når han snubler,
Ordsprog 24,18 for at Herren ikke skal se det med mishag og vende sin vrede fra ham.

Men andre steder er det helt i orden:

Ordsprog 1,25 fordi I lod hånt om alle mine råd og ikke ville vide af min retledning,
Ordsprog 1,26 derfor ler jeg over jeres ulykke, spotter, når rædslen kommer over jer,
Ordsprog 1,27 når rædslen kommer over jer som et uvejr, når jeres ulykke kommer som en hvirvelvind, når nød og trængsel kommer over jer.

Salme 58,10 Før deres tornebusk vokser til tjørnekrat, blæser han dem væk i vrede som tidselfrø.
Salme 58,11 Den retfærdige skal glæde sig over at se hævn, han skal vaske sine fødder i den ugudeliges blod;
Salme 58,12 og folk skal sige: "Ja, den retfærdige får sin løn, der er en Gud, som dømmer på jorden!"

Folk, der havner i Helvede, bliver pint for øjnene af Lammet (Jesus) og "de hellige engle" (= de kristne?). Så kan de lære det!

Åbenbaringen 14,10 skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Salmernes Bog, Ordsprogenes Bog, Åbenbaringen