Hvaba?? Kan man trygt stole på myndighederne? Hvaba??

Romerne 13,3: "Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem".
The Passion

For Paulus var sagen klar: Myndighederne var forordnede af Gud, og gode mennesker har intet at frygte af dem. Derimod vil onde mennesker »pådrage sig dom«:

Romerne 13,1 Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud.
Romerne 13,2 Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom.
Romerne 13,3 De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem;
Romerne 13,4 for de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne sværd; de er Guds tjenere og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde.
Romerne 13,5 Derfor skal man underordne sig, ikke kun for vredens, men også for samvittighedens skyld.
Romerne 13,6 Derfor betaler I jo også skat, og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det.

Tilsyneladende er Paulus uvidende, om hvad der står i evangelierne. Her står nemlig tydeligt, at Pontius Pilatus dømte Jesus, til trods for at han vidste, at Jesus var uskyldig: »Han var nemlig klar over, at det var af misundelse«.

Markus 15,10 Han var nemlig klar over, at det var af misundelse, ypperstepræsterne havde udleveret ham.
[.. .. ..] [. . .]
Markus 15,14 Pilatus spurgte dem: "Hvad ondt har han da gjort?" Men de råbte blot endnu højere: "Korsfæst ham!"
Markus 15,15 Pilatus ville gerne gøre folkeskaren tilpas og løslod dem Barabbas, men lod Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet.

Pilatus gjorde det modsatte af, hvad Paulus påstår. Han frigav morderen Barabbas, mens Jesus, der intet havde gjort, blev dømt til den mest smertefulde og vanærende død — kun for at glæde jøderne: »Pilatus ville gerne gøre folkeskaren tilpas«.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, Romerne, Paulus