Hvaba?? Hvem talte Gud til ved dåben? Hvaba??

Gud (øverste, venstre hjørne) kommenterer Jesus' dåb. Men hvem snakker han til?
Johannes Døberen og Treenigheden

Da Jesus blev døbt til syndernes forladelse, fik han en personlig besked fra Gud:

Markus 1,11 og der lød en røst fra himlene: "Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!"

Der er altså tale om en indre åbenbaring, som kun Jesus (og læseren) er bekendt med. Masser af mennesker verden over har haft en lignende, åndelig oplevelse.

Matthæus skal derimod altid gøre miraklerne større og bedre, så han ændrer i teksten og lader Gud give den glade nyhed til alle de forsamlede:

Matthæus 3,17 og der lød en røst fra himlene: "Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!"

Så hvem talte Gud til? Og hvis Johannes Døberen hørte det, hvorfor var Johannes så i tvivl?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, De synoptiske evangelier