Hvaba?? Skal vi op i Himlen, når vi dør? Hvaba??

"De sagtmodige skal arve jorden".
De sagtmodige

I de fleste af Bibelens bøger er det planen, at det evige liv skal leves her på jorden. For at tage et enkelt eksempel, sagde Jesus, at de sagtmodige skulle arve jorden, ikke himlen (billedet til højre):

Matthæus 5,5 Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.

Et andet eksempel kunne være Johannes' Åbenbaring, der afslører, hvad der sker til allersidst. Her fortælles, hvordan det nye Jerusalem kommer ned fra himlen til jorden. Gud vil sågar flytte ned på jorden og bo sammen med de frelste:

Åbenbar. 21,2 Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom.
Åbenbar. 21,3 Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem.

Så hvorfra har vi fået den ide, at vi skal op i Himlen? Det har vi (især) fra Johannesevangeliet, hvor Jesus stiger op til himlen i forvejen for at forberede plads til sine disciple:

Johannes 14,2 I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?
Johannes 14,3 Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.

Kommentar

Johannesevangeliet er skrevet senere end de andre evangelier, på et tidspunkt, hvor man måtte erkende, at Jerusalems ødelæggelse i år 70 ikke havde fået Menneskesønnen til at »komme i skyerne med megen magt og herlighed«, jage de vantro romere ud af landet og grundlægge det nye Davidsrige her på jorden.

Derfor er Johannesevangeliet kendt som "det åndelige evangelium", og Guds rige ligger oppe i Himlen.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes, Åbenbaringen, Bjergprædikenen