Hvaba?? Den falske Paulus og gerninger Hvaba??

Den ægte Paulus forelæser.
Paulus i Thessalonika

Vi har lige set, hvordan Paulus modsiger sig selv med hensyn til, hvorvidt frelse kommer gennem tro eller gerninger. Men mange af de såkaldte paulinske epistler er ikke skrevet af Paulus, og det pudsige er, at ham, der har skrevet 2 Timotheus, er lige så god til at modsige sig selv, som Paulus er:

2 Timotheus 1,9 Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden,

2 Timotheus 4,14 Smeden Alexander har voldt mig meget ondt. Herren vil gengælde ham efter hans gerninger.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Timotheus, Paulus