Hvaba?? Paulus og gerninger Hvaba??

Et afladsbrev er et bevis på, at man har andel i andre folks gode gerninger.
Afladsbrev

Et af de store spørgsmål indenfor kristendommen er, om frelse kommer gennem tro eller gerninger.

Som lutheraner vil man citere Paulus for, at frelse kun kommer gennem troen, og ikke gennem gerninger. Derved kunne Martin Luther spænde ben for handlen med afladsbreve:

Galaterne 2,16 Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus for at gøres retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt.

Men det pudsige er, at Paulus modsiger sig selv, for andre steder mener han alligevel, at det er gerninger, der afgør ens frelse:

2 Korintherne 11,15 Derfor er det ikke noget stort, om også hans Tjenere påtage sig Skikkelse som Retfærdigheds Tjenere; men deres Ende skal være efter deres Gerninger.
(Den forrige danske oversættelse)

Romerne 2,6 han, som vil betale enhver efter hans Gerninger:
Romerne 2,7 dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;
[.. .. ..][. . .]
Romerne 2,13 thi ikke Lovens Hørere ere retfærdige for Gud, men Lovens Gørere skulle retfærdiggøres
(Den forrige danske oversættelse)

Kristne bortforklaringer
I den nyeste oversættelse er teksten ændret, så selvmodsigelsen om gerninger ikke er så tydelig: »efter deres Gerninger« bliver til »efter fortjeneste«, og »i god Gerning« bliver til »gøre det gode«

2 Korintherne 11,15 Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Romerne 2,7 Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholdende at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv;
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Romerne, 2 Korintherne, Galaterne, Paulus, Forfalskninger