Hvaba?? Den frie, hjemløse fugl Hvaba??

Jesus var som bekendt tømrer, og han har vel haft sit eget værksted.
Jesus som tømrer

De kristne kan godt lide at forestille sig Jesus som en fri fugl, der ingenting ejede. Det var en rolle, han gerne spillede med overdreven patos:

Matthæus 8,20 Men Jesus sagde til ham: "Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved."

Men dengang Jesus havde hvervet en ny discipel, der hed Levi eller Matthæus, inviterede han den nye discipel ind i sit hus:

Markus 2,14 Og da han gik forbi, så han Levi, Alfæus's Søn sidde ved Toldboden, og han siger til ham: "Følg mig!" Og han stod op og fulgte ham.
Markus 2,15 Og det skete, at han sad til Bords i hans Hus, og mange Toldere og Syndere sade til Bords med Jesus og hans Disciple; thi de vare mange. Og der fulgte også
(Den forrige danske oversættelse)

Levi »stod op og fulgte ham« og kort efter skete det, at »han sad til Bords i hans Hus«. Den logiske læsning er, at Jesus har budt sin nye discipel hjem i sit hus, og hvorfor skulle Jesus ikke have sit eget hus? Hvordan skulle Jesus kunne arbejde som tømrer uden at have et værksted?

Kristne bortforklaringer
I dette tilfælde har Bibelselskabet valgt at forfalske oversættelsen. Sådan ser verset ud i oversættelsen fra 1992:

Markus 2,15 Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Bibelselskabet har byttet om på de to ord, "ham" og "Jesus". I denne nyfremstillede tekst er det Jesus, der sidder ved bordet, og i og med at der står "hans hus" og ikke "sit hus", kan denne nye tekst ikke læses på andre måder, end at det er Jesus, der sidder i Levis hus.

Hokus pokus, og Jesus er hjemløs igen, sådan som Indre Mission helst vil have det.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Markus, Forfalskninger