Hvaba?? Var Paulus udvalgt fra sin moders liv? Hvaba??

Da Paulus blev kristen, gik han over til at forfølge de ukristne og brænde deres bøger: »En del af dem, der havde haft med trolddom at gøre, bragte deres bøger med og brændte dem i alles påsyn« (Apostlenes Gerninger 19,19).
Paulus i Efesos

Paulus startede sin karriere med at forfølge den nye kristendom: Han var med til mordet på Stefanus, han trængte ind i de kristnes huse og fik kvinder og mænd fængslet (Apostlenes Gerninger 8,1-3), han truede med mord, og han samarbejdede med den jødiske ypperstepræst (Apostlenes Gerninger 9,1), han fængslede dem og »lod dem piske i synagogerne« (Apostlenes Gerninger 22,19-20). Selv i nabolandets hovedstad, Damaskus, havde alle hørt, hvordan Paulus ville udrydde de kristne og fængsle dem (Apostlenes Gerninger 9,21).

Apostlenes Gerninger 8,1: Og Saulus bifaldt mordet på Stefanus. Samme dag udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagen apostlene blev spredt ud over Judæa og Samaria.
[...]
Apostlenes Gerninger 8,3: Men Saulus søgte at tilintetgøre menigheden, han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet.
Apostlenes Gerninger 9,1: Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord; han gik til ypperstepræsten
Apostlenes Gerninger 22,19: Jeg svarede: 'Herre, de ved jo selv, at jeg fængslede dem, som tror på dig, og lod dem piske i synagogerne.
Apostlenes Gerninger 22,20: Og da dit vidne Stefanus' blod blev udgydt, stod jeg selv ved siden af og bifaldt det og passede på hans morderes kapper.'
Apostlenes Gerninger 9,21: Alle, der hørte det, blev forbavset og sagde: "Er det ikke ham, der i Jerusalem ville udrydde dem, der påkalder dette navn? Og er han ikke kommet hertil netop for at fængsle dem og bringe dem til ypperstepræsterne?"

Apost. G. 8,3 Men Saulus søgte at tilintetgøre menigheden, han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet.

Apost. G. 22,19 Jeg svarede: 'Herre, de ved jo selv, at jeg fængslede dem, som tror på dig, og lod dem piske i synagogerne.

I Paulus' egne epistler indrømmer han, at han tidligere forfulgte de kristne og ville udrydde troen, men alligevel var han udvalgt fra sin moders liv:

Galaterne 1,15 Men da Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede
Galaterne 1,16 at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne, rådførte jeg mig ikke først med nogen af kød og blod,
Galaterne 1,16 [. . .]
Galaterne 1,23 de havde bare hørt om, at han, der før forfulgte os, nu forkynder den tro, han tidligere ville udrydde,

Paulus var udvalgt af Gud, endnu inden han var født. Hvorfor skulle Gud så lade Paulus fængsle, piske og dræbe alle de andre kristne, inden Jesus lod sig åbenbare i Paulus? Hvorfor kunne Gud ikke have stoppet "sin udvalgte", inden Stefanus blev dræbt?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger, Galaterne, Paulus