Hvaba?? Hvorfor skal man fejre Løvhyttefesten? Hvaba??

Ved løvhyttefesten frembæres fire vækster i Jerusalem.
Billede fra Wikipedia
de fire planter

Jøderne har tre årlige valfartsfester. En af dem er påsken, og i den modsatte ende af året holdes løvhyttefesten: Hele landets indbyggere tager til Jerusalem og bor i løvhytter i syv dage:

3 Mosebog 23,40 Den første dag skal I tage frugter af prægtige træer, palmegrene og grene af løvrige træer og af popler, og I skal glæde jer for Herren jeres Guds ansigt i syv dage.
3 Mosebog 23,41 I skal fejre den som fest for Herren syv dage hvert år. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt; i den syvende måned skal I fejre den.
3 Mosebog 23,42 I skal bo i løvhytter syv dage; hver indfødt israelit skal bo i løvhytte,
3 Mosebog 23,43 for at de kommende slægter kan vide, at jeg lod israelitterne bo i løvhytter, da jeg førte dem ud af Egypten. Jeg er Herren jeres Gud!

Man må sige, at Guds begrundelse for festen er ret underlig: »for at de kommende slægter kan vide, at jeg lod israelitterne bo i løvhytter, da jeg førte dem ud af Egypten«. Til almindelig orientering for Gud og hvermand er det svært at finde »grene af løvrige træer og af popler« til at lave løvhytter af ude i ørkenen.

Nomader i ørkenen bor i telt. Det burde Gud da vide. Profeten Bileam var grebet af Herrens ånd, da han lovpriste jødernes telte:

4 Mosebog 24,5 Hvor dejlige er dine telte, Jakob, dine boliger, Israel!

Selv hvis jøderne havde taget »grene af løvrige træer« med sig ud i ørkenen, ville de være visnede i løbet af en uge. De havde ikke holdt 40 dage — endsige 40 år.

Jødiske bortforklaringer
Rejsen gennem ørkenen. Sukkot ligger ved 2-tallet.
Ruten gennem ørkenen

Løvhytter hedder "sukkot" på hebraisk (og det gør løvhyttefesten også). De jødiske rabbier har derfor fra starten forklaret modsigelsen ved at påpege, at jøderne ganske vist ikke boede i løvhytter i ørkenen, men efter flugten fra landet Ramses i Egypten var første ophold i byen Sukkot:

2 Mosebog 12,37 Israelitterne brød nu op fra Ramses og drog mod Sukkot, omkring 600.000 mand foruden deres familier.

Det må siges, at være en søforklaring: Jøderne skal bo i løvhytter syv dage hvert eneste år, fordi deres forfædre engang opholdt sig i en egyptisk by, hvis navn på hebraisk lyder som "løvhytte".

Så kan man så undre sig over, hvorfor løvhyttefesten ikke holdes samtidig med påsken, hvor man jo fejrer flugten fra Egypten. Men løvhyttefesten fejres om efteråret, hvilket er mere praktisk, for om efteråret er det nemmere at finde »frugter af prægtige træer, palmegrene og grene af løvrige træer«. Der er ingen frugter om foråret.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, 3 Mosebog, Udvandringen fra Egypten