Hvaba?? Har Jesus ophævet sabbatten? Hvaba??

Jesus vender tilbage ved Dommedag.
Bed til, at det ikke skal ske på en sabbat.
Jesus

De kristne kan godt lide at ignorere jødiske højtider, men hvordan er det nu med sabbatten? Den er jo trods alt et af De Ti bud.

Ifølge Jesus behøver vi ikke at tage sabbatten alt for højtideligt:

Markus 2,27 Og Jesus sagde til dem: "Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld.

Sabbatten er til for vores skyld. Det var jo rart at høre. Så behøver vi ikke at spekulere mere over det.

Men andre steder fortæller Jesus om de rædsler, han vil øse ud over menneskerne ved dommedag:

Matthæus 24,16 da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene;
Matthæus 24,17 den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset;
Matthæus 24,18 og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe.
Matthæus 24,19 Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage.
Matthæus 24,20 Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat.
Matthæus 24,21 For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme.

I et af de sidste kapitler taler Jesus om trængslerne ved Dommedag. Den dag vil være det hårdt af flygte, hvis man er ved at føde, give bryst, eller hvis det er vinter. Og naturligvis er det ekstra hårdt at flygte på en sabbat, hvor man ikke må bevæge sig længere end en sabbatsvej (Apostlenes Gerninger 1,12), og ikke må bære noget tungere end en tørret figen.

Ifølge Jesus vil sabbatten være der til verdens ende.

Apostlenes Gerninger 1,12: Så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, De Ti Bud, GT kontra NT