Hvaba?? Ingen palmer om søndagen Hvaba??

Betania og Efraim
Betania og Efraim

Som vi allerede har set, er det kun Johannes, der fortæller, at Jesus fik palmegrene om søndagen. Men det er også kun Johannes, der — indirekte — fortæller, at indtoget i Jerusalem skete en søndag:

Johannes fortæller, at Jesus ankom til Betania »Seks dage før påske«. Den kristne logik må være, at hvis Jesus blev korsfæstet om fredagen, så må »Seks dage før påske« være en lørdag, og »Næste dag« — altså dagen efter denne lørdag — være en søndag:

Johannes 11,54 Derfor færdedes Jesus ikke længere offentligt blandt jøderne, men gik ud på landet, nær ørkenen, til en by ved navn Efraim; dér blev han sammen med disciplene.
[.. .. ..] [...]
Johannes 12,1 Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han, som Jesus havde oprejst fra de døde.
[.. .. ..] [...]
Johannes 12,12 Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem.
Johannes 12,13 De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte: Hosianna! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn, Israels konge!

Men problemet er jo, at lørdag er sabbat. På sabbatten må man ikke arbejde, og man må kun bevæge sig en sabbatsvej, der af Bibelselskabet defineres som: »den strækning, som man efter jødisk tradition måtte gå på en sabbat (ca. 1000 m)«. Fra Efraim til Betania er der 20 kilometer gennem bjerge og ørken (billedet til højre).

Hvis Jesus skulle have brudt sabbatten, ville han have brudt De Ti Bud. Ergo har »seks dage før påske« ikke været lørdag, og det var ikke søndag, da Jesus fik sine palmer, og palmesøndag falder ikke på en søndag.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Johannes