Hvaba?? Hvad tid på dagen blev Jesus korsfæstet? Hvaba??

"Er der nogen, der ved, hvad klokken er?"
Korsfæstelse

Jesus blev korsfæstet i "den tredje time" efter solopgang — dvs. kl. 09:

Markus 15,25 Det var den tredje time, da de korsfæstede ham.

Nej, Jesus begyndte først vandringen mod Golgata i "den sjette time" — dvs. kl. 12:

Johannes 19,14 Det var forberedelsesdagen til påsken, ved den sjette time. Pilatus sagde til jøderne: "Her er jeres konge!"
Johannes 19,15 Da råbte de: "Bort med ham, bort med ham, korsfæst ham!" Pilatus sagde til dem: "Skal jeg korsfæste jeres konge?" Ypperstepræsterne svarede: "Vi har ingen anden konge end kejseren."

Kommentar

Markus følger et meget stift skema med retssag kl. 6, korsfæstelse kl. 9, mørke kl. 12, død kl. 15 og begravelse kl. 18.

Johannes udsætter forløbet 3 timer, så Jesus kan dø ved solnedgang samtidig med, at påskelammet slagtes (af samme grund flytter han korsfæstelsen en dag frem).

Forfatterne tager åbenbart ikke Jesus' død mere højtideligt, end at de kan manipulere med den efter smag.

Kristen bortforklaring #1

En forklaring, der går helt tilbage til Eusebius (263 - 339), er, at tallet i Johannes er en skrivefejl. Det bogstav, der betyder klokken 3, ligner meget det bogstav, der betyder klokken 6, og en skriver var kommet til at "bøje bogstavet" i farten.

Eusebius also bears witness to this in his letter on the suffering of our Lord that he wrote to Marinus: "John's 'at the sixth hour' is a scribal error, because the copyist was not paying attention as he copied the Gospels, for the letter which [stands for] the third hour and in Greek is called επισημον, looks like [the sign for] the sixth hour, and as the copyist, in a hurry, wanted to write 'three: he erred and bent the letter back around a little bit. and it was found [to be] 'six:
(Ishodad af Merv, Kommentar til Markus 15,25. fragment Fr. Syr. 14.)

Kristen bortforklaring #2

En udbredt forklaring er, at mens Markus og de to andre synoptiske evangelier bruger jødisk tid, der tæller fra solopgang, så bruger Johannes en "romersk tid", hvor der tælles fra midnat til middag, og fra middag til midnat. Denne forklaring blev vist nok opfundet af F. C. Cook i bogen "Commentary on the Holy Bible" i 1880.

Det er dog lidt svært at se formålet med at snakke om "romersk tid". Hvis »den sjette time« skal regnes fra midnat, så bliver Jesus korsfæstet klokken 6 om morgenen, hvilket er tre timer tidligere end i Markusevangeliet. Det bliver selvmodsigelsen ikke mindre af. Norman Walker(1) forsøger at skøjte hen over dette problem:

"the sixth hour" of xix I4, when Jesus was presented by Pilate to the Jews with the words, "Behold, your king!" Jewish reckoning makes this midday, when, according to Mark, Jesus had been crucified three hours already! But modern reckoning makes this 6 a.m., giving plenty of time for the mockings and scourgings, final handing over of Jesus by Pilate for crucifixion, and for all the details of the Via Dolorosa, ending with the crucifixion at 9 a.m.

Forklaringen er altså, at i Johannesevangeliet stiller romerne uret 6 timer tilbage, og bagefter bruger de tre timer på at håne og piske Jesus, indtil tiden passer med Markus. Her overser Walker åbenbart, at i Johannesevangeliet er Jesus allerede hånet og pisket inden Pilatus overgiver Jesus i "den sjette time".

Denne bortforklaring skydes også ned af Jesus selv. Der er ikke 24 timer i en dag, kun 12: »Har dagen ikke tolv timer? Den, der vandrer om dagen, snubler ikke« (Johannes 11,9).

Man må også huske, at kirkefædre som f.eks. Eusebius var klar over selvmodsigelsen (se forrige bortforklaring), men til trods for at de selv levede under romersk styre, faldt det dem aldrig ind, at postulere en "romersk tid" i evangelierne.

Kristen bortforklaring #3

Man kan også rette angrebet mod Markus. Måske angiver han bare, hvornår en handling startede?

Allerede St. Augustin var inde på, at når Markus 15,25 siger: »de korsfæstede ham«, betød det "i virkeligheden", at de "korsfæstede ham med deres tunger", altså at jøderne begyndte at anklage ham.

Andre forklaringer går på at ændre tegnsætningen, så "den tredje time" peger tilbage på tøjdelingen. Altså: "De delte hans klæder, det var den tredje time. Og de [startede en række handlinger, der endte tre timere senere med, at de] korsfæstede ham".(2)

Disse bortforklaringer holder dog ikke længe, hvis vi kigger på verset i sammenhæng:

Markus 15,24 Så korsfæstede de ham og delte hans klæder ved at kaste lod om, hvem der skulle have hvad.
Markus 15,25 Det var den tredje time, da de korsfæstede ham.

Kristen bortforklaring #4

En sidste(?) bortforklaring går ud på at "fordele fejlen" mellem begge to evangelister.

Måske er tidsangivelserne usikre? Hvis nu f.eks. Jesus blev korsfæstet kl. 10:30, ville det ene vidne måske sige, at det var sent om formiddagen, mens den anden ville sige, at det var lidt før middagstid. Der var jo ingen, der havde tænkt på at slæbe et solur ud til Golgata.

Problemet er, at en forskel på tre timer simpelthen er for stor. Johannes benytter sig ikke af tre-timers intervaller, men tidsfæster en anden episode til »den tiende time« (Johannes 1,39), og han har en mirakuløs helbredelse, der bevises ved, at patienten blev rask i en bestemt time: »I går ved den syvende time forlod feberen ham« (Johannes 4,52); Matthæus har en parabel, der foregår »Ved den ellevte time« (Matthæus 20,6-9); i Apostenes Gerninger 19,34 råber en folkemængde ikke i to timer, men »de råbte i næsten to timer«.

Evangelisterne var altså ikke bundet af tre-timers intervaller.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2)

Normamn Walker . . .: "The Reckoning of Hours in the Fourth Gospel", Novum Testamentum bind 4, fasc. 1 (Oktober 1960), side 69-73.
Aidan Mahoney . . .: "A New Look at the Third Hour of Mk 15,25", 1966.

Det skal tilføjes, at Mahoney har fuldstændig ret i, at der i den græske tekst står "og de korsfæstede ham" og ikke "da de korsfæstede ham".


Mærker: Markus, Johannes