Hvaba?? De tydelige tegn i Jerusalem Hvaba??

Matthæus 27,53: "de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by"
Zombie

Da Jesus døde, skete der en række mirakler:

Matthæus 27,45 Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 27,51 Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede,
Matthæus 27,52 og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op,
Matthæus 27,53 og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange.

Det er sandelig ikke småting: En 3-timers, verdensomspændende solformørkelse midt i påsken, tempelforhænget bliver flænget ovenfra og ned, et voldsomt jordskælv, og en hær af zombier, der »gik ud af deres grave« og ventede tre dage i udkanten af byen, før de gik ind i Jerusalem »og viste sig for mange«.

Dertil kommer naturligvis Jesus' egne efterfølgende mirakler: Han rejste sig selv fra de døde (Jonastegnet), og opholdt sig 40 dage hos sine disciple i Jerusalem, før han fór til himmels lige udenfor Jerusalem.

Med alle disse tydelige tegn burde selv de mest stivnakkede jøder virkelig forstå, at Jesus er Guds søn.

Men det lader til, at Jerusalems indbyggere alle som én har glemt alle disse pragtfulde mirakler. Historien fortsætter i Apostlenes Gerninger, hvor Peter og Johannes kurerer en lam mand. Denne helbredelse skaber tumult i hele Jerusalem i det meste af kapitel 3 og 4, for magthaverne kan ikke skjule dette "tydelige tegn:

Apost. G. 4,16 "Hvad skal vi gøre med disse mennesker? For at der er sket et tydeligt tegn ved dem, er åbenbart for alle dem, der bor i Jerusalem, og det kan vi ikke benægte.
Apost. G. 4,16 Men for at det ikke skal brede sig endnu mere i folket, så lad os true dem til ikke mere at tale til nogen i dette navn."

Denne banale helbredelse, som der går 13 af på dusinet i evangelierne, er lige pludselig blevet til »et tydeligt tegn«, og myndighederne gør deres bedste for at holde helbredelsen hemmelig: »lad os true dem til ikke mere at tale«.

Så enten er denne helbredelse et mere tydeligt tegn end den verdensomspændende 3-timers solformørkelse, det flængede forhæng i templet, hæren af zombier, jordskælvet, genopstandelsen og himmelfarten tilsammen. Eller også er disse ting aldrig sket.

Kristne bortforklaringer
Man kan hævde, at alle disse mirakler (inklusive den tre timer lange solformørkelse) er sket inden for en lukket kreds, så resten af verden ikke kender til dem.

Men her kan vi citere de to disciple, som den opstandne Jesus mødte på vejen til Emmaus:

Lukas 24,18 og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede: "Er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage?"
Lukas 24,19 "Hvad da?" spurgte han. De svarede: "Det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket
Lukas 24,20 - hvordan vore ypperstepræster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham.
Lukas 24,21 Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete.
Lukas 24,22 Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os; de var tidligt i morges ude ved graven,
Lukas 24,23 men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever.

Ifølge disse to disciple havde alle i Jerusalem hørt, hvad der var sket.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Apostlenes Gerninger