Hvaba?? Skal der missioneres blandt ikke-jøder? Hvaba??

Peters "syn" med rene og urene dyr.
Forestillingen skal gentages tre gange, før han fatter, at ikke-jøder også er mennesker.
Peter

I slutningen af evangelierne giver Jesus sin "store missionsbefaling". Nu befaler han sine apostle, at »alle folkeslagene« skal gøres til disciple. Ordet for "folkeslag" er det samme som ordet for "ikke-jøde",(1) så det er altså slut med kun at frelse jøder.

Matthæus 28,19 Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,
Matthæus 28,20 og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Men i fortsættelsen af historien, Apostlenes Gerninger, går der mange år, før Peter får sin vision med de rene og urene dyr (billedet til højre).

Først da forstår Peter, at han ikke længere skal regne ikke-jøder for "vanhellige" og "urene":

Apostl. G. 10,28 Han sagde til dem: "I ved, at det ikke er tilladt for en jøde at omgås eller besøge nogen fra et fremmed folk. Men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde noget menneske vanhelligt eller urent.

Peter siger også, at »det ikke er tilladt for en jøde at omgås eller besøge nogen fra et fremmed folk«. Hvorfor er det ikke tilladt, hvis Jesus havde beordret dem til at prædike for ikke-jøder?

Da Peter kommer tilbage til Jerusalem, bliver han skældt ud, fordi han har omgået ikke-jøder:

Apostl. G. 11,3 og sagde: "Du har besøgt ikke-jøder og spist sammen med dem."

De andre apostle har åbenbart heller aldrig hørt om missionsbefalingen i Matthæus 28,19.

Peter genfortæller sin vision, og først nu — mange år efter, at Jesus er fløjet til himmels — indser de andre apostle, at ikke-jøder også kan frelses (hedninger og ikke-jøder er samme ord på græsk(1)).

Apostl. G. 11,18 Da de hørte det, blev de rolige og priste Gud og sagde: "Så har Gud da også givet hedningerne omvendelsen til livet."

Man undrer sig virkelig over, hvilket budskab det var, Jesus spredte her på jorden.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

hedninge, folkeslag og ikke-jøder . . .: det græske ord er "ethnos", der, som man kan se, har noget at gøre med etnisk. Ordet betyder race eller stamme, og bruges især om ikke-jødiske stammer.

King James Bible oversætter 93 gange ordet til "Gentile", der netop betyder ikke-jøde. Grundbetydningen af "Gentile" er også folkeslag og klan, i og med det kommer af det græske ord "gens", der i genitiv hedder "gentis".


Mærker: Matthæus, Apostlenes Gerninger