Hvaba?? Hvordan bliver man frelst ifølge Matthæus? Hvaba??

Kristen tegneserie: Enhver, som beder, får.
Jesus' store gavekort

Det kan være meget forvirrende, at finde ud af, hvordan man bliver frelst. Også selvom vi holder os til en enkelt af forfatterne i Det Nye Testamente.

Ifølge Matthæus er Jesus en flink fyr, der vil opfylde alle ønsker, og vil lukke os alle ind i Paradis. Bare bank på:

Matthæus 7,8 For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.

Men senere — i samme evangelium — er det alligevel ikke alle, han vil lukke døren op for: Ved verdensdommen vil Jesus samle fårene på den ene side og bukkene på den anden.

Matthæus 25,33 fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre.
[.. .. ..][. . .]
Matthæus 25,41 Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle.
Matthæus 25,42 For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke,
Matthæus 25,43 jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig.
Matthæus 25,44 Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig?
Matthæus 25,45 Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig!
Matthæus 25,46 Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv."

Der er altså en lang række krav, man skal opfylde, for ikke at ende blandt bukkene på den forkerte side af Jesus: Man skal tage sig af Jesus' "mindste" og give dem mad og drikke og tøj, og man skal besøge dem, når de er syge eller i fængsel. Man skal med andre ord være ret aktiv i menigheden.

Men det er heller ikke nok at arbejde flittigt for sagen, for andre steder — i samme evangelium — ryger endnu en stor flok mennesker i Helvede.

Matthæus 7,21 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.
Matthæus 7,22 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?
Matthæus 7,23 Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Det er altså ikke nok, at bede pænt. Det er heller ikke nok at arbejde som apostel og profetere, gøre mægtige gerninger og uddrive dæmoner i Jesus' navn. Man skal også følge Moseloven: »Bort fra mig, I som begår lovbrud«.

Men det er heller ikke nok at holde Moseloven. Jesus blev engang — i samme evangelium — opsøgt af en mand, der altid havde holdt De Ti Bud, men så manglede der stadigvæk noget:

Matthæus 19,16 Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: "Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?"
Matthæus 19,17 Han svarede ham: "Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!"
Matthæus 19,18 Han spurgte: "Hvilke?" Jesus svarede: "'Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk,
Matthæus 19,19 ær din far og din mor!' og: 'Du skal elske din næste som dig selv.'"
Matthæus 19,20 Den unge mand sagde: "Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?"
Matthæus 19,21 Jesus sagde til ham: "Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!"

Åbenbart er De Ti Bud ikke vejen til frelse. Istedet blev den unge mand opfordret: "gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige". Dette råd er de færreste kristne i stand til at følge, selvom Jesus jo advarede om, at det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.

De fem tåbelige og de fem kloge jomfruer.
Ti jomfruer

Men hvis man holder alt det, så vil Paradisets Port vel springe op? Nej, desværre. Jesus har — stadig i samme evangelium — en parabel om fem tåbelige og de fem kloge jomfruer, der skal giftes med Himmerigets brudgom. Desværre bliver døren lukket, og Jesus lukker ikke op:

Matthæus 25,1 Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 25,10 Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket.
Matthæus 25,11 Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind!
Matthæus 25,12 Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.

Det er rimeligt tydeligt, at jomfruerne er menigheden, og brudgommen er Jesus. Men moralen er åbenbart, at det ikke er alle i menigheden, der kommer ind: Hvis man ikke er årvågen nok, er døren lukket, og brudgommen (Jesus) er iskoldt afvisende: »Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke«. Døren bliver ikke lukket op.

Lad os overlade konklusionen til Jesus:

Matthæus 7,14 Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!

Ifølge Jesus er det er kun få, der finder frelsen. Måske skulle han så lære at forklare sig bedre?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Bjergprædikenen