Hvaba?? Hvilken dag blev Jesus korsfæstet? Hvaba??

Lammet blev spist ved den sidste nadver.
Mobilsnak

De tre synoptiske evangelier gør det klart, at Jesus blev korsfæstet i løbet af påsken. Han nåede nemlig at holde Den Sidste Nadver med sine disciple, hvor de spiste påskelammet.

Markus 14,12 Og den første dag under de usyrede brøds fest, da man slagtede påskelammet, spurgte hans disciple ham: »Hvor vil du have, at vi skal gå hen og forberede påskemåltidet til dig?«
[.. .. ..][. . .]
Markus 14,16 Så gik disciplene og kom ind i byen og fandt det sådan, som Jesus havde sagt, og de forberedte påskemåltidet.
[.. .. ..][. . .]
Markus 14,18 Og mens de sad til bords og spiste, sagde Jesus: »Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig, en der spiser sammen med mig.«

Men Johannes gør det endnu mere klart, at Jesus blev korsfæstet inden påsken.

Johannes 19,14 Det var forberedelsesdagen til påsken, ved den sjette time. Pilatus sagde til jøderne: "Her er jeres konge!"

I Johannesevangeliet er der ikke nogen sidste nadver, jøderne har renset sig til påsken, og korsfæstelsen sker tre timer senere på dagen (men altså dagen før), så Jesus dør ved solnedgang, samtidigt med at påskelammet slagtes.

Det er simpelthen to grundlæggende dogmer, der ikke hænger sammen: Var Jesus et påskelam, der blev ofret for verdens synder? Eller havde han selv spist påskelammet aftenen før ved Den Sidste Nadver?

Læs evt. mange flere detaljer om, hvilken dag Jesus blev korsfæstet.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Markus, Johannes, De synoptiske evangelier