Hvaba?? I hvilket navn skal man døbes? Hvaba??

Hvilket navn har Helligånden? Casper, det venlige spøgelse?
Casper

Matthæusevangeliet slutter med, at Jesus opfordrer sine apostle til at døbe hele verden »i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn«:

Matthæus 28,19 Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,

Men det ser ikke ud til, at Jesus' elleve apostle fik fat i beskeden.

Hvis vi kigger i fortsættelsen af historien, nemlig Apostlenes Gerninger, ser vi, at når folk bliver døbt, er det altid i »Jesu Kristi navn« eller »Herren Jesu navn«. Aldrig i Helligåndens eller Faderens navn:

Apostl. G. 2,38 Peter svarede: "Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.

Apostl. G. 8,12 Men da de nu troede Filip, der forkyndte evangeliet om Guds rige og om Jesu Kristi navn, lod de sig døbe, både mænd og kvinder.

Apostl. G. 8,16 for den var endnu ikke kommet over nogen af dem, de var kun blevet døbt i Herren Jesu navn.

Apostl. G. 10,48 Han befalede da, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. Derefter bad de ham om at blive der nogle dage.

Apostl. G. 19,5 Da de hørte det, blev de døbt i Herren Jesu navn,

Apostl. G. 22,16 Hvorfor tøver du? Rejs dig og lad dig døbe og få dine synder vasket af, idet du påkalder Herrens navn!'

Så er der Paulus. Som vi allerede har set, havde han aldrig hørt, at en apostel skulle døbe.

De få dåbe, Paulus fortæller om, er sket "til Kristus" — ikke til hans navn, og slet ikke i Faderens og Helligåndens navn:

Romerne 6,3 Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død?

Galaterne 3,27 Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus.

Så konklusionen er, at alle Jesus' apostle var enige om at ignorere hans sidste ordre.

Hvordan skulle man for resten have døbt nogen "i Helligåndens navn"? Hvilket navn har Helligånden? Casper, det venlige spøgelse?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Apostlenes Gerninger, Romerne, Galaterne, Paulus