Hvaba?? Hvor mange kalve og lam vil Gud have? Hvaba??

Brændoffer
noas ark

Ezekiels Bog indeholder ni kapitler om "offerlove" og andre ritualer, og som man kan se, afviger reglerne fra dem i Mosebøgerne.

Ezekiel 46,6 På nymånedagen skal det være en lydefri tyrekalv, seks lydefri lam og en lydefri vædder,

4 Mosebog 28,11 På jeres nymånedage skal I som brændoffer til Herren bringe to tyrekalve, en vædder og syv årgamle lam, alle sammen lydefri;

Jødiske bortforklaringer

Det var disse uoverensstemmelser, der gjorde, at jøderne var usikre på, om Ezekiels Bog overhovedet hørte hjemme i Bibelen. Så sent som i det første århundrede e.v.t. ved synoden i Jamnia behøvede rabbierne 300 mål olie (til lamperne?) samt arbejde dag og nat for at "eliminere uoverensstemmelserne" mellem disse ni kapitler og Mosebøgerne:

But the assembly which probably was responsible for the last major stage in the delimitation of the Canon was the so-called Synod of Jamnia, which is said to have met during the last decade of the first Christian century. […]

The records of discussions among the rabbis show that there had been differences of opinion about the status of certain books. Somewhat surprisingly, Ezekiel was one of the books about which questions were raised. The discrepancies between the regulations in the last nine chapters and those in the Torah gave rise to concern, not unnaturally in a period when there was scrupulous attention to regulations. It is recorded that Rabbi Hananiah ben Hezekiah, having obtained a supply of 300 measures of oil, worked day and night to dispose of the discrepancies.

(The Cambridge History of the Bible: Bind 1, side 134)

Kristne bortforklaringer

Moderne kristne vil selvfølgelig sige, at det er lige meget i dag, eftersom det er næsten 2.000 år siden, templet blev revet ned, men hvad skulle den stakkels præst gøre, der forsøgte at leve op til Lovens mindste bogstav? Skulle han møde op med 1 kalv og 6 lam? Eller med 2 kalve og 7 lam?

Reglerne står trods alt i Bibelen, for at nogen skal efterleve dem. Hvis præsten frembringer det forkerte offer, så har han syndet uforsætligt, og det skal der også ofres for.

Hvordan skal man bære sig ad med at tilbede en Gud, der ikke selv ved, hvad han vil have?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 4 Mosebog, Ezekiel