Hvaba?? Paulus' advarsel mod Paulus Hvaba??

Dommedag er lige om hjørnet
Der Hemeliker Apenbaringe

I Det Første Brev til Thessalonikerne udfolder Paulus sig over et af sine yndlingsemner, Dommedag. Her er en beskeden smagsprøve:

1 Thess. 4,13 Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb.
1 Thess. 4,14 For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham.
1 Thess. 4,15 For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede.
1 Thess. 4,16 For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først.
1 Thess. 4,17 Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren.
1 Thess. 4,18 Trøst derfor hinanden med disse ord.
1 Thess. 5,1 Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer.
1 Thess. 5,2 For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten..
1 Thess. 5,3 Når folk siger: "Fred og ingen fare!" da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe.
1 Thess. 5,4 Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv.
1 Thess. 5,5 I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket.
1 Thess. 5,6 Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru.

Man kan forstå, at jordens undergang er lige på trapperne med ærkeenglen, der kalder, og Guds basun, der gjalder, og hele svineriet, og at det vil ske pludseligt og uventet, »Herrens dag kommer som en tyv om natten«, og i Paulus' levetid: »Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer«.

I Det Andet Brev til Thessalonikerne advarer Paulus mod et falsk brev fra Paulus om, at »Herrens dag er lige forestående«:

2 Thess. 2,2 så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående.

hvilken epistel er det, der er falsk? Første eller Andet Brev til Thessalonikerne?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Thessalonikerne , 2 Thessalonikerne, Paulus