Hvaba?? Hvorfor skal sabbatten holdes hellig? Hvaba??

Jesus helbreder en lammet mand på en sabbat.
Den lammede mand

De Ti Bud findes i to udgaver, der bl.a. er uenige om, hvorfor sabbatten skal holdes hellig.

Den ene forklaring hænger sammen med, at jorden blev skabt på 6 dage. Derfor er den syvende dag hviledag:

2 Mosebog 20,8 Husk sabbatsdagen og hold den hellig.
2 Mosebog 20,9 I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal;
2 Mosebog 20,10 men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer.
2 Mosebog 20,11 For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.

Den anden hænger sammen med, at jøderne engang havde været slaver i Egypten:

5 Mosebog 5,12 Giv agt på sabbatsdagen og hold den hellig, sådan som Herren din Gud har befalet dig.
5 Mosebog 5,13 I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal;
5 Mosebog 5,14 men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde, din okse, dit æsel eller et hvilket som helst af dine dyr, og heller ikke den fremmede i dine byer; din træl og din trælkvinde skal hvile ud ligesom du selv.
5 Mosebog 5,15 Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud førte dig ud derfra med stærk hånd og løftet arm. Derfor har Herren din Gud befalet dig at fejre sabbatsdagen.

To vidt forskellige forklaringer, der begge skråsikkert konkluderer: »Derfor har Herren […]«. Og det værste er, at begge forklaringer er lige fjollede.

Hvis sabbatten går tilbage til verdens skabelse, hvorfor er der så ikke nogen af patriarkerne i 1 Mosebog, der har helligholdt sabbatten? Hvorfor findes ordet "sabbat" overhovedet ikke i 1 Mosebog? Hvorfor er alle menighedens overhoveder ukendte med sabbatten under den allerførste sabbat?

Hvis sabbatten derimod skulle være et minde om de mange år i Egypten, så er det en absurd tanke, at jødernes egne slaver skulle sidde en gang om ugen og filosofere over, dengang jøderne var slaver i Egypten, og at jødernes slaver skulle »fejre sabbatsdagen«, fordi Gud havde befriet jøderne fra slaveriet »med stærk hånd og løftet arm«.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, 5 Mosebog, Firekildehypotesen, De Ti Bud