Hvaba?? Grundig forberedelse Hvaba??

Jesus tager op til sin Faders hus for at berede plads til sine disciple.
Kristi himmelfart - Gustave Doré

Jesus tog op til "sin Faders hus" for at berede plads til sine disciple:

Johannes 14,2 I min Faders Hus er der mange Boliger. Dersom det ikke var så, havde jeg sagt eder det; thi jeg går bort for at berede eder Sted.
Johannes 14,3 Og når jeg er gået bort og har beredt eder Sted, kommer jeg igen og tager eder til mig, for at, hvor jeg er, der skulle også I være.
(Den forrige danske oversættelse)

Men det må kaldes unødvendigt, for han sagde også, at pladsen allerede havde været beredt »fra Verdens Grundlæggelse«.

Matthæus 25,34 Da skal Kongen sige til dem ved sin højre Side: Kommer hid, I min Faders velsignede! arver det Rige, som har været eder beredt fra Verdens Grundlæggelse.
(Den forrige danske oversættelse)

Kristne bortforklaringer
I oversættelsen fra 1992 skriver man i stedet "bestemt for jer":

Matthæus 25,34 Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Dermed er det ikke så hjerteskærende tydeligt, at den græske tekst bruger samme ord i begge afsnit. Brug evt. konkordansen til at undersøge, hvordan ordet bruges i Det Nye Testamente (klik på "Nestle-Aland").

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes, Forfalskninger