Hvaba?? Abrahams søster og kone Hvaba??

1 Mosebog 20,12: hun er virkelig min søster!
Prinsesse Leia og Luke Skywalker

Vi har allerede set på, hvordan Jakob var gift med to søstre. Abraham var kun gift med 1 søster, men til gengæld var det hans egen søster:

1 Mosebog 20,12 Og hun er virkelig min søster! Hun er datter af min far, men ikke af min mor, og så blev jeg gift med hende.
1 Mosebog 20,13 Og da Gud lod mig flakke om langt fra min fars hus, sagde jeg til hende: Overalt, hvor vi kommer hen, må du vise mig den godhed at sige, at jeg er din bror."

Dette er i modstrid med Guds lov, om at man ikke må gifte sig med hverken hel- eller halv-søstre:

5 Mosebog 27,22 Forbandet være den, der har samleje med sin søster, hvad enten hun er datter af hans far eller hans mor. Og hele folket skal sige amen.

3 Mosebog 20,17 Hvis en mand gifter sig med sin søster, hvad enten det er hans fars eller hans mors datter, og ser hendes køn, og hun ser hans, er det en modbydelighed. De skal udryddes for øjnene af deres landsmænd. Han har blottet sin søsters køn. Han skal bære sin straf.

Vil det sige, at Abraham er forbandet? Hvorfor har Gud ikke "udryddet" ham?

Kristen bortforklaring #1

Den første bortforklaring er den samme som med Jakobs ægteskab: Jakob og Abraham kunne godt bryde Guds lov, fordi Gud ikke havde givet Loven endnu.

Men ligesom i Jakobs tilfælde er problemet med denne undskyldning, at det giver et kunstigt skel mellem "syndigt" og "ulovligt". Hvis Abrahams handling var i orden på hans tid, men senere blev forbudt af Gud, så må konklusionen være, at Guds lov er ulogisk og unaturlig.

Det ville stride imod, hvad Gud selv siger om sine love: »det, jeg i dag befaler dig, er dig hverken ufatteligt eller fjernt […] Nej, ordet er dig ganske nær, i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det« (5 Mosebog 30,11-14). Det ville også stride med Paulus' ord om, at selv hedningerne »af naturen gør, hvad loven siger«, fordi de har »den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte« (Romerne 2,14-15). Kort sagt: At Guds lov er skrevet i vore hjerter.

Romerne 2,14: For når hedningerne, der ikke har loven, af naturen gør, hvad loven siger, så er de, uden at have en lov, deres egen lov.
Romerne 2,15: De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden -

Kristen bortforklaring #2

Den næste bortforklaring — for både Jakob og Abraham — er, at selvom folk gør sådan og sådan i Bibelen, er det ikke det samme som, at det er i orden. Glemt er ordene om, at Bibelen skal bruges som moralsk rettesnor.

Men denne bortforklaring strander på, at Gud velsigner deres (ulovlige) ægteskab. Han velsigner Sarah, velsigner Abraham, og lover dem begge, at de vil få et rigt afkom:

1 Mosebog 17,15 Gud sagde til Abraham: "Din kone Saraj skal ikke længere hedde Saraj. Hendes navn skal være Sara.
1 Mosebog 17,16 Jeg vil velsigne hende, og jeg vil give dig en søn med hende. Jeg vil velsigne hende, og hun skal blive til folkeslag, ja, folkekonger skal nedstamme fra hende."

1 Mosebog 22,17 vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte.

Så Gud har ikke noget at klage over. Senere velsigner Gud sønnen af dette incestuøse ægteskab, Isak, netop fordi Abraham har overholdt alle Guds bud, befalinger, lovbud og love:

1 Mosebog 26,4 Dine efterkommere vil jeg gøre så talrige som himlens stjerner, og jeg vil give dine efterkommere alle disse lande, og alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom,
1 Mosebog 26,5 fordi Abraham adlød mig og holdt mine bud, mine befalinger, mine lovbud og mine love."

Så skulle det være slået fast.

Konklusion: Uanset forskellige bortforklaringer er det stadig besynderligt, at alle jøder er født af et incestuøst ægteskab.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, 3 Mosebog, 5 Mosebog