Hvaba?? Hvad var der spået om Elias? Hvaba??

Efter at Johannes Døberen er henrettet, møder Jesus Elias (og Moses) på bjerget.
Moses og Elias opstår

En masse selvmodsigelser i Det Nye Testamente handler om, at Johannes Døberen er profeten Elias.

Men langt senere i historien, hvor Johannes Døberen for længst er halshugget, går Jesus op på et bjerg seks dage efter sammen med sine tre overapostle. Og her møder de Elias og Moses:

Markus 9,2 Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var helt alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem,
Markus 9,3 og hans klæder blev skinnende hvide, meget hvidere end nogen på jorden kan blege dem.
Markus 9,4 Og Elias kom til syne for dem sammen med Moses, og de talte med Jesus.
[.. .. ..] [. . .]
Markus 9,9 Mens de gik ned fra bjerget, forbød han dem at fortælle nogen, hvad de havde set, før Menneskesønnen var opstået fra de døde.
Markus 9,10 De tog det ord til sig og talte med hinanden om, hvad det ville sige at opstå fra de døde.
Markus 9,11 Så spurgte de ham: "Hvorfor siger de skriftkloge, at Elias først skal komme?"
Markus 9,12 Han svarede dem: "Elias skal komme først og genoprette alt. Hvordan kan der så stå skrevet om Menneskesønnen, at han skal lide meget og være foragtet?
Markus 9,13 Jo, jeg siger jer: Elias er allerede kommet, og de gjorde med ham, som de ville, sådan som der står skrevet om ham."

På dette tidspunkt bliver selvmodsigelserne for meget, selv for de dumme disciple: Jesus siger, at »Elias skal komme først og genoprette alt«, og at dette allerede er sket: »Elias er allerede kommet«.

Jesus tilføjer, at »de gjorde med ham, som de ville, sådan som der står skrevet om ham«. Her hentyder Jesus formentlig til Johannes Døberens halshugning, men der står ingen steder skrevet, at Elias skulle henrettes. Tværtimod døde Elias aldrig. Han blev taget til himmels i en ildvogn trukket af ildheste (2 Kongebog 2,11, billedet til højre). De sidste to vers i Det Gamle Testamente indeholder Guds løfte om, at han vil sende Elias tilbage til jorden i triumf: »Se, jeg sender profeten Elias til jer, […] Han skal vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre« (Malakias 3,23-24).

2 Kongebog 2,11: Mens de gik og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn med ildheste. Den skilte de to fra hinanden, og Elias steg op til himlen i en storm.
Malakias 3,23: Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige.
Malakias 3,24: Han skal vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse.
Elias døde aldrig, men tog til himlen i en vogn af ild.
Elias' himmelfart

I Matthæus' udgave af samme historie er denne selvmodsigelse fjernet. Matthæus har erstattet hentydningen til den ikke-eksisterende profeti om Elias' skæbne med den mere vage formulering: »de kendte ham ikke, men gjorde med ham, som de ville«. Til gengæld lader han Jesus skære ud i pap, at Johannes Døberen var Elias:

Matthæus 17,11 Han svarede: "Ja, Elias skal komme og genoprette alt,
Matthæus 17,12 men jeg siger jer: Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, men gjorde med ham, som de ville. Sådan skal også Menneskesønnen lide for deres hånd."
Matthæus 17,13 Da forstod disciplene, at han talte til dem om Johannes Døber.

Men hermed får Matthæus skabt nogle endnu større selvmodsigelser:

  1. Hvorfor benægtede Johannes, at han var Elias? Er det Johannes eller Jesus, der lyver?
  2. Hvordan kan Johannes Døberen være Elias, når de lige har mødt Elias på bjerget?
  3. Hvordan kan Johannes Døberen være halshugget, når Elias er i topform på bjerget?
  4. Hvem er det, der skal »vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre«? Johannes Døberen eller Elias? Hvornår skulle det være sket?
  5. Hvem er det, der skal "genoprette alt"? Den halshuggede Johannes Døberen, eller Elias på bjerget?
  6. Hvis Johannes Døberen skulle "genoprette alt", hvorfor nægtede han så at døbe farisæerne og saddukæerne (Matthæus 3,7)?
  7. Hvis Elias skulle komme før Messias, hvorfor befinder han sig så stadig i Himlen, efter at Jesus for længst har startet sin mission? Vil det sige, at Jesus er en falsk messias?
Matthæus 3,7: Men da han så, at mange af farisæerne og saddukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem: "Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, De synoptiske evangelier