Hvaba?? Var Davids sønner præster eller førstemænd? Hvaba??

Kong David studerer Batseba i badet og planlægger at bryde adskillige af Moselovens bud.
David og Batseba

Vi har lige set, hvordan Kong Davids oldemor var moabit, hvilket er i modstrid med, at Davids sønner skulle have været præster:

2 Samuel 8,18 Benaja, Jojadas søn, stod i spidsen for kreterne og pleterne, og Davids sønner var præster.

Men selvom Davids oldemor (og børnenes tipoldemor) ikke havde været moabit, ville Davids sønner stadig ikke have haft lov til at fungere som præster. Det virker simpelthen, som om forfatteren af Samuelsbøgerne er ukendt med Moseloven:

Bibelen kan ganske vist ikke blive enig med sig selv, om præsterne skal være af Levis stamme eller Arons sønner, men til gengæld er der ingen tvivl om, at alle andre, der forsøger at lege præster, vil blive dræbt på stedet. Se f.eks 4 Mosebog 1,51; 3,10; 3,38; 17,5; 17,27-28; 18,1-4; 18,7 og 18,21-22. David var af Judas stamme, og derfor ville hans børn aldrig kunne blive præster. I øvrigt var en af Davids sønner opkaldt efter Ba'al.

Forfatteren af Krønikebøgerne bruger Samuelsbøgerne (og Kongebøgerne) som grundmateriale, men denne forfatter er tilsyneladende bedre kendt med Moseloven end hans forgængere var, for han retter den slags fejl. I hans genfortælling er sønnerne ikke præster, men »kongens førstemænd«.

1 Krønikebog 18,17 Benaja, Jojadas søn, stod i spidsen for kreterne og pleterne, og Davids sønner var kongens førstemænd.

4 Mosebog 1,51: Når man bryder op med boligen, er det levitterne, der skal tage den ned, og når man slår lejr med den, er det levitterne, der skal rejse den. Enhver uindviet, der kommer den nær, skal lide døden.
4 Mosebog 3,10: Aron og hans sønner skal du indsætte til at forrette præstetjeneste; men den uindviede, som kommer nær, skal lide døden."
4 Mosebog 3,38: På østsiden af boligen, foran Åbenbaringsteltet, var Moses og Aron og hans sønner lejret. De skulle vogte helligdommen i tjeneste for israelitterne; den uindviede, der kom nær, skulle lide døden.
4 Mosebog 17,5: Det skulle være en påmindelse for israelitterne om, at ingen uindviet, ingen der ikke var af Arons slægt, måtte brænde røgelse for Herrens ansigt; ellers ville det gå, som det gik Kora og hans flok, sådan som Herren havde sagt til ham gennem Moses.
4 Mosebog 17,27: Men israelitterne sagde til Moses: "Vi omkommer! Vi går til grunde! Vi går alle sammen til grunde!
4 Mosebog 17,28: Enhver, der kommer Herrens bolig nær, dør! Skal vi omkomme alle sammen?"
4 Mosebog 18,1: Da sagde Herren til Aron: "Du og dine sønner skal sammen med dit fædrenehus have ansvaret for helligdommen, og du skal sammen med dine sønner have ansvaret for jeres præstetjeneste.
4 Mosebog 18,2: Du skal også lade dine brødre, Levis stamme, din fædrenestamme, træde frem sammen med dig; de skal være tilknyttet dig og hjælpe dig, når du sammen med dine sønner opholder dig foran Vidnesbyrdets telt.
4 Mosebog 18,3: De skal varetage vagttjenesten for dig i hele teltet, men de må ikke komme de hellige genstande og alteret nær; ellers dør både de og I.
4 Mosebog 18,4: De skal være tilknyttet dig og varetage vagttjenesten i Åbenbaringsteltet med alt arbejdet i teltet. Ingen uindviet må komme jer nær.
4 Mosebog 18,7: Men du og dine sønner skal forrette jeres præstetjeneste i alt, hvad der har med alteret at gøre og med det, der er inde bag forhænget; I skal udføre selve tjenesten. Jeg giver jer præstetjenesten som gave; men den uindviede, der kommer nær, skal lide døden!"
4 Mosebog 18,21: Levitterne giver jeg al tiende i Israel som arvelod, til gengæld for det arbejde, de udfører i Åbenbaringsteltet,
4 Mosebog 18,22: så israelitterne ikke mere skal komme Åbenbaringsteltet nær og pådrage sig skyld og dø.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 4 Mosebog, 5 Mosebog, 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Krønikebog, Firekildehypotesen