Hvaba?? Var Gud glad for massakren? Hvaba??

En anden af Guds folks utallige massakrer.
Sankerib

Det er tydeligt, at forfatteren af 2 Kongebog syntes, at det var en god ting, at Jehu massakrerede hele Akabs slægt i Jizre'el:

2 Kongebog 9,6 Så rejste han sig og gik ind i huset, hældte olien ud over hans hoved og sagde til ham: "Dette siger Herren, Israels Gud: Jeg salver dig til konge over Herrens folk, over Israel.
2 Kongebog 9,7 Du skal dræbe din herre Akabs hus, så jeg får hævn for mine tjenere profeternes blod, ja for alle Herrens tjeneres blod, som Jezabel har udgydt.
2 Kongebog 9,8 Hele Akabs hus skal gå til grunde. Alle mænd i Akabs slægt vil jeg udrydde i Israel, rub og stub.
2 Kongebog 9,9 Jeg vil gøre med Akabs hus som med Nebats søn Jeroboams hus og som med Akijas søn Bashas hus.
2 Kongebog 9,10 Hundene skal æde Jezabel på Jizre'els jord, og ingen skal begrave hende." Så åbnede han døren og flygtede

2 Kongebog 10,11 Så dræbte Jehu alle dem, der var tilbage af Akabs hus i Jizre'el, og alle hans stormænd, hans fortrolige og hans præster; der var ingen, der overlevede.
[.. .. ..] [...]
2 Kongebog 10,17 Da han kom til Samaria, dræbte han alle dem, der var tilbage af Akabs slægt i Samaria, så han fik dem helt udryddet efter det ord, Herren havde talt til Elias.
[.. .. ..] [...]
2 Kongebog 10,30 Herren sagde til Jehu: "Fordi du har gjort, hvad der er ret og rigtigt i mine øjne, og har handlet mod Akabs hus, ganske som jeg ønskede, skal dine sønner sidde på Israels trone i fire slægtled."

Det er lige så tydeligt, at forfatteren af Hoseas er uenig, når han forbander Jehu's efterkommere for denne massakre i Jizre'el:

Hoseas 1,4 Herren sagde til ham: Kald ham Jizre'el, for det varer ikke længe, så straffer jeg Jehus slægt for det blod, der blev udgydt i Jizre'el, jeg gør ende på kongedømmet i Israel.
Hoseas 1,5 På den dag vil jeg brække Israels bue på Jizre'elsletten.

Det pudsige er bare, at begge forfattere har Gud på deres side.

Kristne bortforklaringer

En flittig apologet ved navn Leonard Jayawardena har produceret flere forskellige bortforklaringer. Først mente Jayawardena, at ordren i kapitel 9, »Du skal dræbe din herre Akabs hus«, ikke var en ordre, men en profeti. Senere mente han, at »det blod, der blev udgydt i Jizre'el«, ikke handlede om massakren på Akabs hus.

For en grundig gennemgang, se: What was "the Blood of Jezreel"? af Farrell Till.


Mærker: 1 og 2 Kongebog, Hoseas