Hvaba?? Hvad farve havde kappen? Hvaba??

Jødernes konge iklædes en kejserlig kappe.
Jesus med kappe

Det var en kejserlig kappe af purpur:

Markus 15,17 Så gav de ham en purpurkappe på, og de flettede en krone af torne og satte den på ham.

Nej, det var en skarlagenrød soldaterkappe:

Matthæus 27,28 Og de klædte ham af og hængte en skarlagenrød soldaterkappe om ham,

Kommentar

Umiddelbart virker det som en ubetydelig petitesse. Men rent faktisk afslører den farveskiftende kappe nogle dybe problemer.

Sagen er, at det kejserlige purpur var reserveret for de mest fremtrædende romere. Hvis soldaterne havde fået den ide at håne Jødernes Konge ved at iklæde ham en kejserlig purpurkappe, ville de have haft en uløselig udfordring:

Den eneste, der havde ret til at bære purpur i Jerusalem, har været Pontius Pilatus, der som "equites romani" (ridder) havde ret til at pynte sin toga med en tynd stribe af purpur. Pilatus' overordnende, guvernøren af Syrien, var konsulær senator og havde ret til en bred stribe purpur. Hvis soldaterne ville iklæde Jesus en purpurkåbe, ville de derfor have været nødt til først sende bud til kejseren i Rom for at låne hans. Og kejseren ville næppe bryde sig om, at soldaterne spyttede på hans kostbare kåbe (Markus 15,19).

Den purpurfarvede kappe afslører dermed, at Markus skriver litteratur og ikke historie. Matthæus har kunnet se problemet, da han kopierede Markusevangeliet. Samtidigt vil Matthæus gerne præsentere Jesus som en syndebuk, der skulle iklædes skarlagenrødt uld. Derfor ændrer han farven.

Den tilsyneladende ubetydelige modsigelse afslører altså to ting: Markus skriver ikke historie, men litteratur, og Matthæus retter gladeligt i "den hellige tekst", når det passer ham.

Markus 15,19: De slog ham i hovedet med en kæp og spyttede på ham og lagde sig på knæ og tilbad ham.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, De synoptiske evangelier