Hvaba?? Hvem vil Judas dømme? Hvaba??

Hvem skal dømmes?
Stening

Jesus havde en simpel masterplan: Hans tolv apostle — medregnet Judas — skulle sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. Jesus var nemlig totalt ligeglad med resten af verden.

Matthæus 19,27 Da tog Peter ordet og sagde til ham: "Se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får så vi?"
Matthæus 19,28 Jesus sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Ved verdens genfødelse, når Menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.

Gad vide, hvilken af Israels tolv stammer Judas skal dømme?

Kristen bortforklaring #1

Der er sikkert mange, der tror, at Jesus fortrød sit løfte, efter at Judas forrådte ham.

Men hvorfor skulle Jesus fortryde noget, når han fra starten af vidste, at Judas var en djævel, der ville forråde ham?

Johannes 6,70 Jesus svarede dem: "Har jeg ikke selv udvalgt jer tolv, og dog er en af jer en djævel?"
Johannes 6,71 Han talte om Judas, Simon Iskariots søn; for det var ham, der skulle forråde ham, og han var en af de tolv.

Derfor er Judas stadig apostel.

Kristen bortforklaring #2

Man kan hævde, at Jesus var så alvidende, at han var klar over, at de elleve apostle ville vælge Matthias som afløser for Judas.

Men hvis Jesus var så dygtig, hvorfor kunne han så ikke samtidig forudse, at Paulus blev den trettende apostel, så der var tretten apostle på tretten troner?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus