Hvaba?? Tro eller gerninger? (del 3) Hvaba??

Kain og Abel på familiebesøg
Familiebesøg

Abel blev frelst af sin tro:

Hebræerne 11,4 I tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig; det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergaver, og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død.

Nej, han blev frelst af sine gerninger:

1 Johannes 3,12 og ikke være som Kain, der var af den Onde og slog sin bror ihjel. Og hvorfor slog han ham ihjel? Fordi hans gerninger var onde, men hans brors retfærdige.

Kommentar

En af de store diskussioner indenfor kristendommen er, om vejen til frelse går gennem tro eller gerninger. De to forfattere, der her er citerede, har tydeligvis hver sin fortolkning af historien om Kain og Abel

Som den opmærksomme læser vil bemærke, er situationen præcis den samme, som når forfatterne skal fortolke historierne om skøgen Rahab og Abraham og Isak.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Hebræerne, 1 Johannes, GT kontra NT