Hvaba?? Var Jakob en apostel? Hvaba??

Guds søn havde fire brødre.
Josef, Jesus og fire brødre

Under sit første besøg i Jerusalem boede Paulus to uger hos Peter / Kefas.

Paulus så ikke andre apostle udover Kefas, han så kun Jakob, Herrens bror. Deraf kan man slutte, at Jakob ikke var en apostel.

Galaterne 1,18 Dernæst, efter tre års forløb, drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas, og jeg blev hos ham i fjorten dage;
Galaterne 1,19 men andre af apostlene så jeg ikke, kun Jakob, Herrens bror.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Galaterne 1,19 Men jeg så ellers ingen af apostlene, kun Jakob, Herrens broder.
(Ny Verden / Jehovas Vidner)

Men i de fleste oversættelser står der det modsatte: Paulus så ikke andre apostle bortset fra Jakob. Det vil sige, at Jakob var en apostel.

Galaterne 1,19 Men nogen anden af Apostlerne saae jeg ikke uden Jakobus, Herrens Broder.
(Dansk oversættelse fra 1897)

Galaterne 1,19 But other of the apostles saw I none save James the Lord's brother
(King James Bibel fra 1611)

Galaterne 1,19 But I saw none of the other apostles except James the Lord’s brother.
(NetBible)

Begge former for oversættelse er formentlig korrekte, men de betyder det modsatte.

For at det ikke skal være løgn, kan teksten oversættes på en tredje måde. Trudinger(1) oversætter den: »Other than the apostles, I saw no one except, James the Lord's brother«. I denne oversættelse har Paulus set flere apostle, men Jakob er ikke apostel. Derved undgår man en selvmodsigelse med Apostlenes Gerninger 9,26.

Man begynder at forstå, hvorfor der er religionskrige.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

L. Paul Trudinger, "A Note on Galatians 1:19" Novum Testamentum 17 (1975), side 200-202.

Mærker: Galaterne, Paulus