Hvaba?? Moseloven er død. Moseloven længe leve Hvaba??

Er de Ti Bud lige til at smide væk?
Charlton Heston som Moses med de Ti Bud

Lukas 16,16 Loven og profeterne havde deres tid indtil Johannes. Siden da forkyndes Guds rige, og alle og enhver trænger ind i det.
Lukas 16,17 Men himmel og jord skal snarere forgå end en eneste tøddel af loven falde væk.
Lukas 16,18 Enhver, som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud, og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud.

I vers 16 siger Jesus, at Loven og profeterne havde deres tid, indtil Guds rige blev forkyndt. De fleste kristne vil nok være enige i, at det skal betyde, at Jesus har afskaffet Moseloven.

I vers 18 går Jesus lige i kødet på en specifik del af Moseloven. Reglerne for skilsmisse var ekstremt liberale for mænd, der kunne lade sig skille helt uden grund. Også her er Jesus lodret uenig med Moseloven: Jesus' holdning er den modsatte af Moseloven: Skilsmisse er ægteskabsbrud, og den slags er som bekendt forbudt i De Ti Bud.

Men i verset imellem disse to modsiger Jesus sig selv: Ikke »en eneste tøddel af loven« må falde væk.

Kommentar

Det virker som om, en skribent har været chokeret over vers 16 og 18 og derfor har indsat en protest i vers 17 inspireret af Matthæus 5,18. Det skal dog understreges, at selvom det kunne virke sådan, har vi ingen Bibel-manuskripter med Lukas 16,16-18 uden vers 17.

Matthæus 5,18: Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Lukas, De Ti Bud, GT kontra NT