Hvaba?? Købte kvinderne salve? Hvaba??

Biblia Pauperum: Jesus lægges i graven, og Jonas sluges af hvalfisken.
Jesus og Jonas

Vi har tidligere set på selvmodsigelsen i, om kvinderne købte salve før eller efter sabbatten.

Men Matthæus har valgt at forbedre historien: I dette evangelium er graven forseglet og bevogtet af romerske soldater:

Matthæus 27,65 Pilatus sagde til dem: "Her har I vagtmandskab. Gå hen og sørg for, at der bliver holdt vagt, så godt I kan."
Matthæus 27,66 De gik så hen og sikrede graven med vagter og ved at sætte segl på stenen.
Matthæus 28,1 Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven.

I denne udgave står der ikke noget om, at kvinderne købte salve hverken før eller efter sabbatten. For hvorfor skulle de det, når graven var forseglet og bevogtet?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, De synoptiske evangelier