Hvaba?? Er flagermusen en fugl? Hvaba??

Dagens fugl, flagermusen.
Flagermus

I 3 og 5 Mosebog har Gud en lang hadeliste over afskyelige fugle, som man ikke må spise:

3 Mosebog 11,13 Følgende fugle skal I betragte som afskyelige; de må ikke spises, de er afskyelige: ørnen, munkegribben og lammegribben,
[.. .. ..] [...]
3 Mosebog 11,16 strudsen, natuglen, mågen og de forskellige høgearter,
[.. .. ..] [...]
3 Mosebog 11,19 storken, de forskellige hejrearter, hærfuglen og flagermusen.

Hvis Gud har skabt alle dyrene, burde han vide, at flagermusen er et pattedyr.

Kristen bortforklaring #1
Nogle påstår, at det hebraiske ord ikke betyder "fugl", men "flyvende væsen".

I så fald kan man undre sig over, hvad strudsen laver på listen over flyvende væsner.

Kristen bortforklaring #2

Den meget kristne side, Tectonics, går et skridt videre og hæver, at "fugl" ikke betyder "flyvende væsen", men "the owner of a wing".

De skynder sig at forklare at disse "vinge-ejere" både omfatter fugle, flagermus, visse insekter, og at det ville have omfattet pterosaurusser, hvis ikke disse allerede var uddøde: »The category of 'owph' includes birds, bats, and certain insects. It would also have included pterosaurs, if they had been around«.

Gud behøvede ikke at forbyde jøderne at spise pterosaurusser. De var jo uddøde, længe før Gud gav Moseloven.

Kristen bortforklaring #3

Med hensyn til strudsen er der en del amerikanske Bibler, der i stedet skriver "ugle":

3 Mosebog 11,16 And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind,
(King James Bibel fra 1611)

3 Mosebog 11,16 the eagle owl, the short-eared owl, the long-eared owl, the hawk of any kind,
(New English Translation (NET))

The Net Bible skriver i en fodnote: »Literally, 'the daughter of the wasteland.' Various proposals for the species of bird referred to here include 'owl' (KJV), 'horned owl' (NIV, NCV), and 'ostrich' (ASV, NAB, NASB, NRSV, NLT)«.

3 Mosebog 11,16 the horned owl, the screech owl, the gull, any kind of hawk,
(New International Version (NIV))

Oversætteren skriver i en fodnote til hele kapitlet: »The precise identification of some of the birds, insects and animals in this chapter is uncertain«.

Med andre ord er der ingen, der aner, hvad ordene i Bibelen betyder. Forfatteren kender ikke forskel på flagermus og fugle, eller strudse og ugler.

Måske skulle der have stået "pterosaurus"?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 3 Mosebog, 5 Mosebog