Hvaba?? Hvor mange kvinder kom til graven søndag morgen? Hvaba??

Maria Magdalene møder Jesus ved graven alene. Altså i Johannesevangeliet.
Rør mig ikke

En:

Johannes 20,1 Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven.

To:

Matthæus 28,1 Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven.

Tre:

Markus 16,1 Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham.
Markus 16,2 Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op.

Mindst fem:

Lukas 24,9 Og de vendte tilbage fra graven og fortalte alt dette til de elleve og alle de andre.
Lukas 24,10 Det var Maria Magdalene og Johanna og Maria, Jakobs mor, og de andre kvinder, som var sammen med dem. De sagde dette til apostlene,

Kristne bortforklaringer
Dette er et klassisk eksempel på det, der med et fint, kristent ord hedder the principle of non-exclusion.

Johannes siger ikke, at den anden Maria, Salome, Johanne og alle de andre kvinder ikke var med; Matthæus siger ikke, at Salome, Johanne og alle de andre kvinder ikke var med; og Markus siger ikke, at Johanne og alle de andre kvinder ikke var med.

Yderligere Oplysninger


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, Johannes, De synoptiske evangelier