Hvaba?? Havde Jesus penge? Hvaba??

Peter fanger en fisk med en mønt i.
Illustration fra New Testament stories : Comically illustrated (ca. 1892)
Peter fanger en fisk

Peter blev spurgt, om de betalte tempelskat:

Matthæus 17,24 Da de kom ind i Kapernaum, gik de, der opkræver tempelskat, hen til Peter og spurgte: "Betaler jeres mester ikke tempelskat?"

Heldigvis havde verdens klogeste mand en glimrende løsning: For ikke at forarge dem, så fang en fisk.

Matthæus 17,27 Men for at vi ikke skal forarge dem, så gå ned til søen, kast en krog ud og tag den første fisk, der bider på, og når du åbner dens gab, vil du finde en statér. Tag den og giv dem den for mig og dig."

Den første fisk, Peter fangede, ville have en statér i sig. Bibelselskabet forklarer i ordlisten, at »Den statér, der nævnes i Matt 17,27, var betaling for to personer«. Det passer fint med, at Jesus sluttede sin befaling med: »giv dem den for mig og dig«.

Hvad så med de 11 andre disciple? Det fortæller historien ikke noget om. De måtte åbenbart fange deres egne fisk.

Men mens Jesus spiller en stakkels fattig profet, der lever fra fisk til fisk, og som skal bruge et mirakel for at betale sin kirkeskat, viser det sig, at Jesus og disciplene havde deres egen pengekasse med masser af penge i:

Johannes 13,29 Men da Judas stod for pengekassen, mente nogle, at Jesus havde sagt til ham: "Køb, hvad vi har brug for til festen," eller at han skulle give noget til de fattige.

Så hvorfor bad Peter og Jesus ikke bare Judas om at lette låget på pengekassen, så de kunne betale deres tempelskat? Var det virkeligt nødvendigt at bruge guddommelig magi bare for at undgå at betale den skat, som alle andre skulle betale?

Moralen må være, at næste gang Kongens foged, Skattevæsenet, Licenskontoret, Folkekirken, Røde Kors eller Dansk Flygtninghjælp banker på døren, må du endelig ikke lukke op for pengekassen, for ikke at forarge dem: Sæt madding på krogen, og tag med ud og fisk.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes