Hvaba?? Var Jesus jødernes konge? Hvaba??

De to sidste bogstaver i "INRI" er en forkortelse for Rex Iudæorum, Jødernes Konge
INRI

Både Matthæus og Lukas har stamtavler, der skal bevise, at Jesus nedstammede fra Judæas konger. Dermed havde Jesus papirerne i orden som Jødernes Konge:

Lukas 1,31 Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus.
Lukas 1,32 Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone;
Lukas 1,33 han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige."

Det var det, de hellige tre konger sagde: De var kommet for at tilbede Jesusbarnet, fordi en stjerne varslede, at jødernes nye konge var født. Dette fik jødernes gamle konge, Herodes den Store, til at gå i panik og dræbe alle børn i Davidsbyen, Betlehem:

Matthæus 2,2 og spurgte: "Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham."
Matthæus 2,3 Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham.

Paulus overtaler næsten Agrippa II (Herodes' oldebarn) til at blive kristen.
Paulus & Agrippa

Ikke desto mindre må vi erkende, at det aldrig skete. Jesus kom aldrig til at sidde på Davids trone, og Bibelen ved det udmærket godt. Da Kong Herodes døde, blev hans rige delt mellem tre af hans sønner i overensstemmelse med hans testamente. Derfor støder vi senere på Arkelaos, der »var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes« (Matthæus 2,22), samt Herodes (Antipas) og Filip, der var landsfyrster over hvert sit område (Lukas 3,1).

Senere i historien støder vi på tredje generation: Herodes Agrippa slår apostlen Jakob ihjel (Apostlenes Gerninger 12,1), men bliver selv kort efter slået ihjel af en ugle eller en engel.

Endnu senere møder Paulus fjerde generation, da han bliver afhørt af Kong Agrippa II og hans søster Berenike, dvs. to af Herodes' oldebørn (billedet til venstre). Bibelen påstår, at Paulus næsten fik konverteret Agrippa II til kristendommen: »Det er lige ved, at du overtaler mig til at blive kristen« (Apost. G. 28,28).

Efter Kong Agrippa II's død blev Herodes' gamle rige indlemmet som en del af Romerriget. Jesus blev aldrig konge over Davids gamle rige, han var aldrig en trussel for Herodes den Store eller hans familie, og Bibelen ved det udmærket godt.

Kristne bortforklaringer
En udbredt bortforklaring er, at Jesus vil opfylde profetien om at »være konge over Jakobs hus til evig tid«, når han kommer igen.

Hertil er der bare at sige, at der er ingen af de mange såkaldte profetier, der så meget som antyder, at Jesus skulle komme til verden to gange. Og hvad skulle formålet så i øvrigt have været med hans første besøg?

Matthæus 2,22: Da han hørte, at Arkelaos var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilæa,
Lukas 3,1: I kejser Tiberius' femtende regeringsår, mens Pontius Pilatus var statholder over Judæa, og Herodes var landsfyrste over Galilæa, hans bror Filip over Ituræa og Trakonitis, og Lysanias over Abilene,
Apostlenes Gerninger 12,1: Ved den tid lagde kong Herodes hånd på nogle fra menigheden for at mishandle dem.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas, Apostlenes Gerninger