Hvaba?? Hvornår blev Jesus Guds søn? Hvaba??

Guds Søn genopstår
Opstandelsen

Blev Jesus født som Guds søn:

Lukas 1,35 Englen svarede hende: "Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.

Eller blev han først Guds søn ved genopstandelsen:

Apostl. G. 13,32 Og vi forkynder jer det evangelium, at løftet, der blev givet til fædrene,
Apostl. G. 13,33 har Gud opfyldt for os, deres børn, da han lod Jesus opstå, sådan som der står skrevet i den anden salme: Du er min søn, jeg har født dig i dag.

Kommentar

De forskellige forfattere af Det Nye Testamente er enige om, at Jesus er Guds søn, men dér stopper enigheden: Har Jesus været Guds søn i al evighed? Siden den fjerne fortid? Fra undfangelsen? Fra fødslen af? Fra dåben af? Efter forklarelsen på bjerget? Efter sin død? Efter genopstandelsen? Eller efter himmelfarten?

Kristen bortforklaring #1

Strategien er at koncentrere angrebet mod Apostlenes Gerninger 13,33, der er af andre grunde er mindre fordøjelig for de fleste kristne sekter. Helt konkret er ideen om, at Jesus først på et sent tidspunkt blev Guds søn, i strid med den nikæanske trosbekendelse om Jesus som en evig gud

En yndet bortforklaring er at dele verset op i to halvdele. I første halvdel siger "Sankt" Peter, at Gud har opfyldt sit løfte ved at lade Jesus genopstå. I anden halvdel citerer Peter Salme 2,7: »Du er min søn, jeg har født dig i dag« for at påpege, at den søn, Gud taler om i salmen, er Jesus. De to halvdele må endelig ikke kombineres (hævdes det).

Salmernes Bog 2,7: Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt: Han sagde til mig: "Du er min søn, jeg har født dig i dag.

Denne bortforklaring ignorerer, at Peter selv kombinerer de to halvdele ved at trække en tydelig forbindelse mellem de to begivenheder, opstandelsen og adoptionen: »sådan som der står skrevet i den anden salme«.

Kristen bortforklaring #2
Selvom man har fjernet selvmodsigelsen ved at manipulere med Peters ord, er det stadig ikke godt nok for de kristne. Selvmodsigelse eller ej, så er selve idéen om, at Gud »i dag« har udnævnt Jesus til sin søn, i strid med den nikæanske trosbekendelse om Jesus som en evig gud: »sand Gud af sand Gud, født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen«. Apostlenes Gerninger 13,33 skal simpelthen bortforklares helt ud af Bibelen.

Næste trin er derfor at omfortolke »i dag« til "en Dag i Evigheden" (som skal skrives med stort "E", så det virker mere imponerende). Eftersom en evighed for os andre er som en dag for Gud, kan Gud godt udnævne Jesus til sin søn »i dag«, selv om det er en Evighed siden.

Denne bortforklaring er en af dem, der kan bortforklare hvad som helst ved at reducere teksten til intetsigende nonsens.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Salmernes Bog, Lukas, Apostlenes Gerninger, Romerne