Hvaba?? Guds søn eller Helligåndens søn? Hvaba??

Den ultimative bortforklaring: Jesus var en gud med 4 øjne og tre næser.
Treenigheden

Englen fortæller Maria, at Helligånden skal komme over hende, og hun skal føde Guds søn:

Lukas 1,35 Englen svarede hende: "Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.

Men hvis det er Helligånden, der kommer over hende, så må Jesus vel være Helligåndens søn, og ikke Guds søn? Eller er Helligånden bare en slags guddommelig sæd-transport?

Tilsvarende får vi også at vide i Matthæusevangeliet, at det er Helligånden, ikke Gud, der står bag graviditeten: »hun var blevet med barn ved Helligånden«.

Matthæus 1,18 Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 1,20 Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: "Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden.

Kristen bortforklaring #1

Det er netop for at bortforklare utallige af den slags selvmodsigelser, at man har opfundet treenigheden: Faderen, Sønnen og Helligånden er den samme guddom med fire øje og tre næser (billedet til højre). Derfor kan det være lige meget, om det er Gud eller Helligånden, der har besvangret Maria. De er jo begge to den samme trenæsede guddom.

Men lige præcis i dette tilfælde er det et ret dumt kort at spille: Jesus er jo også selv en del af denne trenæsede guddom, og de fleste normale mennesker vil stejle ved tanken om, at Jesus har gjort sin egen mor gravid med sig selv.

Kristen bortforklaring #2

Den kristne kirke har en utrolig lang og ordrig forklaring, der koger ned til, at Gud kan alt, og at Jesus både er Gud og menneske, og at man kan ikke sammenligne menneskers uperfekte søn-hed med Guds perfekte søn-hed. Eller noget i den retning: Summa Theologica: Whether the Holy Ghost should be called Christ's father in respect of His humanity?.

Argumentet virkede selvfølgelig bedst dengang, hvor man rask væk kunne henrette folk, der stillede de forkerte spørgsmål.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas