Hvaba?? De 72 forfalskninger, der er indskrevet i Himlene Hvaba??

De 72 70 apostle,
Tæl selv efter.
70 apostle

I Lukasevangeliet sender Jesus, Herren, 72 apostle ud:

Lukas 10,1 Derefter udpegede Herren tooghalvfjerds andre og sendte dem i forvejen, to og to, til alle de byer og steder, hvor han selv agtede sig hen.
[. . .] [. . .]
Lukas 10,17 De tooghalvfjerds vendte glade tilbage og fortalte: »Herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn.«
[. . .] [. . .]
Lukas 10,20 Dog, glæd jer ikke over, at ånderne adlyder jer; men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene."

Disse 72 apostle får at vide, at de skal glæde sig over, at deres »navne er indskrevet i himlene«.

Det pudsige er bare, at i gamle dage var der kun 70 af disse apostle, mens der altså er 72 i dag. Som billedteksten til højre siger: »EBDOMHKONTA AΠOΣTOLWN«, med danske bogstaver: »ebdomêkonta apostolôn«: De 70 apostle.

Lukas 10,1 Men derefter beskikkede Herren og halvfjerdsindstyve Andre og sendte dem ud to og to for sig, til hver Stad og hvert Sted, hvorhen han selv vilde komme.
[.. .. ..] [...]
Lukas 10,17 Men de Halvfjerdsindstyve kom igjen med Glæde og sagde: Herre! ogsaa Djævelene ere os underdanige i dit Navn.
[.. .. ..] [...]
Lukas 10,20 Dog glæder Eder ikke derover, at Aanderne ere Eder underdanige: men glæder Eder mere, at Eders Navne ere Skrevne i Himlene.
(Dansk oversættelse fra 1897)

Denne selvmodsigelse mellem gamle og nye Bibler er en af de 6.000 forskelle på Textus Receptus og den aleksandrinske tekst. Der kan gives flere hundrede eksempler på disse forfalskninger, men denne her er specielt grov: Det er ikke kun de trykte Bibler, der er forfalskede, for hvis deres »navne er indskrevet i himlene«, så er selve himlen også forfalsket. Står der 70 eller 72 navne i himlene?

Et andet problem for Kirken er, at man i næsten 2.000 år havde digtet navne og levnedsskildringer for hver eneste af disse 70 apostle. Nu hvor der er 72, er der altså to af dem, der aldrig har fået noget navn eller nogen livshistorie.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Lukas, Textus Receptus, Forfalskninger