Hvaba?? Hvem skal bære byrderne? Hvaba??

Christoph Weigel (1654-1725), De onde jøder anklager den helbredte mand, fordi han bærer sin egen byrde på en sabbat.
Christoph Weigel

Paulus er verdensmester i at rode sig ud i selvmodsigelser:

Galaterne 6,1 Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har Ånden, hjælpe ham til rette med mildhed; og se til, at du ikke selv bliver fristet!
Galaterne 6,2 Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov.
Galaterne 6,3 For mener nogen, at han er noget, skønt han ikke er noget, er det selvbedrag.
Galaterne 6,4 Enhver skal vurdere sin handling og vil så kun have grund til stolthed i forhold til sig selv og ikke i forhold til andre;
Galaterne 6,5 for enhver skal bære sin egen byrde.

Kristen bortforklaring #1

Den sædvanlige bortforklaring er, at teksten er citeret ude af sammenhæng. Hvis man læser hele kapitlet (påstås det), vil man let indse, at det alt sammen betyder noget helt andet.

Jeg vil opfordre til, at man selv læser Galaterne kapitel 6.

Kristen bortforklaring #2

Ordet for "byrde" i de to vers er ikke det samme på græsk, men henholdsvis "baros" og "phortion". Derfor kan man påstå, at "baros" handler om ubærlige byrder, som man er nødt til at hjælpes om, mens "phortion" handler om lette byrder, man selv kan klare: »For mit åg er godt, og min byrde [phortion] er let« (Matthæus 11,30).

Som ekstra argument henvises til Matthæus 23,4: »De binder tunge og uoverkommelige byrder [phortion] sammen og lægger dem på menneskers skuldre«. Ordet for "tunge" er "barus", der er nært forbundet med "baros". Dette skulle bevise, at en "phortion" behøver en "baros" for at blive tung.(1)

Men "phortion" klarer udmærket at blive tung uden hjælp af "baros" i Lukas' udgave af samme vers: »I læsser byrder [phortion] på mennesker, som ikke er til at bære, men selv rører I dem [phortion] ikke med en lillefinger« (Lukas 11,46).

Omvendt kan man sagtens bære en "baros": »vi har besluttet ikke at lægge nogen anden byrde [baros] på jer end dette nødvendige« (Apostlenes Gerninger 15,28), hvor "baros" altså hentyder til nogle få og enkle leveregler. Paulus bruger også "baros" om noget, der er let at bære: »For vore lette trængsler [baros] her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed« (2 Korintherne 4,17).

Konklusionen må være, at de to ord betyder det samme. Når Bibelselskabet oversætter begge ord til "byrde", er det fordi, der ikke er nogen forskel.

Brug evt. konkordansen til analysere: G922, baros og G5413, phortion

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Nej, de her bortforklaringer er ikke nogle, jeg selv finder på. Jeg citerer rimeligt nøje fra www.tektonics.org/gk/galatianburdens.html

Mærker: Galaterne, Paulus