Hvaba?? Jeg er vejen og sandheden Hvaba??

Kan disse øjne lyve?
Jesus og det hellige hjerte

Jesus gav os sandheden:

Johannes 1,17 for loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus.

Jesus var sandheden:

Johannes 14,6 Jesus sagde til ham: "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.

Jøderne var løgnere og Djævlens børn i modsætning til Jesus, der talte sandt:

Johannes 8,44 I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen.
Johannes 8,45 Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke.
Johannes 8,46 Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke?

Kun Djævlens børn lyver. Men andre steder — i samme evangelium — var Jesus selv ikke bleg for at lyve for ypperstepræsten. Og han løj for sine egne brødre, da de spurgte, om han ville med til Løvhyttefesten i Jerusalem:

Johannes 7,2 Jødernes fest, løvhyttefesten, var nær.
Johannes 7,3 Hans brødre sagde da til ham: "Tag herfra og gå til Judæa, for at dine disciple også kan se de gerninger, du gør.
Johannes 7,4 Der er jo ingen, der gør noget i hemmelighed, når han vil frem i offentlighed. Når du gør sådanne ting, så vis dig for verden."
Johannes 7,5 For ikke engang hans brødre troede på ham.

Indledningsvis bemærker vi, at »ikke engang hans brødre troede på ham«. Man skulle ellers tro, de havde hørt alt om betlehemsstjernen, de hellige tre konger, barnemordet i Betlehem, flugten til Egypten og engle, der dalede ned i skjul. Alligevel troede de ikke på ham. Man undrer sig over, hvad de vidste, som vi ikke ved.

Men Jesus svarede sine brødre: »jeg drager ikke op til denne fest«.

Johannes 7,8 Drag I op til festen, jeg drager ikke op til denne fest, for min tid er endnu ikke inde."

Og hvor længe holdt han så sit ord? Det varede kun til næste vers:

Johannes 7,10 Men efter at hans brødre var draget op til festen, så drog han også selv derop, ikke åbenlyst, men i al hemmelighed.

Jesus tog alligevel afsted, »ikke åbenlyst, men i al hemmelighed«. Man begynder at forstå, hvorfor »ikke engang hans brødre troede på ham«.

Kristne bortforklaringer
Kristne mennesker er ligeså røgede, som deres gud er speget. I gamle dage var teksten forfalsket, sådan at ordet "endnu" var tilføjet i den græske tekst: »jeg drager ikke endnu op til denne Høitid«.

Johannes 7,8 Drager I op til denne Høitid; jeg drager ikke endnu op til denne Høitid, thi min Tid er ikke endnu fuldkommet.
(Dansk oversættelse fra 1897)

Så var det i orden, at Jesus drog afsted lidt senere.

Se evt. de 6.000 forfalskninger i Det Nye Testamente

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Johannes, Textus Receptus, Forfalskninger